Съобщение относно удължаване на срока за възстановения присъствен учебен процес с част от учениците до 07.05.2021 г.

На основание Заповед № РД09 – 1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г.:

 1. Продължава присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
 2. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от I и II клас (от 8:00 часа в сградата на начален етап);
 3. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от III и IV клас (от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап);
 4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикуване на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на интернет страницата на училището;
 5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас продължава провеждането на синхронно обучение от разстояние в електронна среда по установения ред.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно удължаване на срока за възстановения присъствен учебен процес с част от учениците до 07.05.2021 г.

Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 26.04.2021г.

На основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 26.04.2021 г.:

 1. Се възстановява присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
 2. С учениците от I и II клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
 3. С учениците от III и IV клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
 4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 26.04.2021г.

Успех на Адриана на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Успех на Адриана на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“!

Ден на Земята

Презентация – Ден на Земята

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на Земята

Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 12.04.2021 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ, на основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г., информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

 1. От 12.04.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес учениците от I до IV клас;
 2. С учениците I и II клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
 3. С учениците III и IV клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
 4. С учениците от VII, VIII и X клас ще се провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 5. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 6. С учениците от V, VI, IX, XI и XII клас  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.) ще се провежда  синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 12.04.2021 г

Четвъртокласнички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са класирани на призовите първо и второ място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Адриана Младенова Даматова и Габриела Валентинова Иванова, ученички от IVб клас при СУ „Васил Левски“ –  гр. Крумовград, са класирани на първо място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ с резултат 41,5 точки. За пореден път Адриана и Габриела доказват, че положеният последователен труд и постоянство са пътят към успеха. Горди с постижението на своите възпитанички са техните учители Николина Иванова и Мария Димитрова.

       

На второ място е класирана  ученичката Габриела Харитева от IVв клас с резултат от 38,5 точки. Нейните ръководители  Пенка Манолова и Ана Каймакчиева се гордеят с трудолюбието и упоритостта на своята ученичка.

След арбитраж на националната комисия Адриана Младенова Даматова   ще представя област Кърджали на националния кръг на олимпиадата.

Нека да и пожелаем успех!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Четвъртокласнички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са класирани на призовите първо и второ място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Обучение на учениците в периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. от разстояние в електронна среда.

Заповед №РД09-74819.03.2021 г. за обучението на учениците в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. от разстояние в електронна среда.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Обучение на учениците в периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. от разстояние в електронна среда.

Николина Маджарова от СУ “Васил Левски“ – Крумовград единствена в областта на национален кръг на олимпиадата по Химия и ООС

Пореден успех по химия за ученичката Николина Маджарова от СУ „ Васил Левски“ гр. Крумовград. Единствена в областта Николина е класирана за национален кръг на олимпиадата по Химия и ООС. Неин учител е Лена Петрова , която е горда с постижението на гимназистката.

Утре /събота/ 20.03.2021г. тя ще се изправи пред ново предизвикателство от света на тайнствената наука. Но това само ще я амбицира и мотивира. Така ученичката от IX е клас доказва, че с постоянство и много труд, успехът е неизбежен.

Нека и пожелаем успех и никога да не стихва стремежа й за знания и труд!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Николина Маджарова от СУ “Васил Левски“ – Крумовград единствена в областта на национален кръг на олимпиадата по Химия и ООС

Съобщение относно обучение на част от учениците от разстояние в електронна среда от 18.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка със Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на МЗ и предстоящата пролетна ваканция за учениците, информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

 1. Учениците от I до IV клас (вкл.) от 18.03.2021 г. продължават обучението си присъствено;
 2. Учениците от V до XII клас (вкл.) от 18.03.2021 г. продължават синхронното си обучението от разстояние в електронна среда;
 3. Учениците от I до XI клас (вкл.) ще бъдат в пролетна ваканция от 03.04.2021 г.до 11.04.2021 г. (вкл.);
 4. Всички ученици от I до XI клас (вкл.) ще бъдат в пролетна ваканция от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. (вкл.);
 5. Учениците от XII клас  ще бъдат в пролетна ваканция от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. (вкл.);
 6. По изключение обучението на учениците от VII, VIII и X клас ще бъде присъствено от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (вкл.).  Останалите ученици от V до XII клас (вкл.) ще се    обучават от разстояние в електронна среда. Всички ученици ще се обучават по  утвърденото седмично разписание за II учебен срок. Учебните часове за всички   паралелки започват в утвърденото време за присъствено обучение;
 7. По изключение обучението на учениците от V, IX и XI клас на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. (вкл.), както и на учениците от XII клас от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 година  (вкл.) ще бъде присъствено.   Останалите ученици  ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 8. По изключение обучението на учениците от VI, VII и XII клас ще бъдe присъствено  от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. (вкл.). Останалите ученици от V до XI клас (вкл.) ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН  ТЕРЗИЕВ
Директор

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно обучение на част от учениците от разстояние в електронна среда от 18.03.2021 г.

Фолклор на етносите в родния край

С учениците от първи клас в СУ „Васил Левски“ – гр.  Крумовград се проведе една от заплануваните дейности „Фолклор на етносите“ – представяне на народни носии от родния край, по иновацията  „Ние в XXI  век“, направление „Толерантност и етнорелигиозен диалог“.

Учениците с  голям интерес се включиха в проучването за различните носии, носени в миналото от хората в  общината. Разказаха на своите съученици от какви елементи се състоят те, че носията е била всекидневно работно облекло, което чрез богатата си украса от шевици и гайтани придобива празничен вид.

Малките участници бяха облечени в народни носии от района на община Крумовград. Те представиха многообразието и красотата на облеклото, носено в миналото и откриха, че всяка автентична носия носи своя история. Показаха женски и мъжки тракийски  и родопски носии, носени в селата Черничево, Аврен, Девисилово, Лимец, Егрек, Голям Девисил, Малък Девисил и Горни Юруци, както и празнична женска и мъжка турска носия и стилизирани тракийски народни носии.

Първокласниците успяха да преоткрият съхранената красота на  носиите в родния край. Днес  те  се използват в художествената самодейност на сформирани групи за песни и танци в района.

Нека да съхраним и продължим народните традиции!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Фолклор на етносите в родния край