„Иновации в действие“ в Лудогорието

С Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерския съвет на Република България за учебната 2018/2019 година е приет Списък със 184 иновативни училища, между които е и СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград, област Кърджали с иновативен проект „Ние в ХХI век“. Проектът постига и цели да постигне в 4-ри годишния период подобряване на качеството на образованието чрез въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, чрез приложените нови методи на преподаване. Този проект даде възможност на училището да кандидатства по Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Като партньори по националната програма бяха сключени договори за взаимни посещения и обмяна на идеи и опит със Средно училище „Христо Ботев“ гр. Лозница, област Разград с иновативен проект – Да учиш в „облака“ и Средно училище „Васил Левски“ гр. Ардино, област Кърджали.

СУ „Васил Левски“ – Крумовград, прилагайки иновативния проект извършва целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. С въвеждането и обмяната на иновации в образованието се дава възможност на учениците да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, които да му помогнат професионално да се реализират след завършване на XII клас.

На 08-09.11.2019 г. група ученици, участници в свободна форма на подготовка по информационни технологии,  учители и родители, участници в иновативен проект „Ние в XXI век“ посетиха  СУ „Христо Ботев“ – гр. Лозница, област Разград, работещо по иновативен проект – Да учиш в „облака“, с цел обмяна на иновативни практики и идеи. На плануваните дейности присъстваше група от ученици и учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Друмево, област Шумен. Групата от Крумовград бе посрещната от директора на училището госпожа Румяна Костадинова и от герои от приказки. Гостите бяха поканени в интерактивен кабинет, където учители и ученици практически представиха иновацията си в час по биология.

Гости на урока за обмен на иновативни практики бяха: г-жа Галина Пенева – ст. експерт по природни науки и екология и г-жа Албена Добрева–ст. експерт по професионално образование и обучение  от РУО Разград.

Тема на урока: Вредни микроби, VІІ клас, ФУЧ «Свят, технологии и математическа  логика» . г-жа Маргарита Петкова – старши учител  по биология и химия и г-жа Нина Въчева – старши учител по математика и ИТ – в тандем водиха урочните дейности.  Цел на урока: запознаване на учениците с разнообразните заразни заболявания, причинени от вредните микроорганизми. Четири различни типа задачи активираха учениците от трите училища – да подходят като учени и да разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат.

Интерактивни методи, използвани в урока: извличане на информация от текст, обобщаване и формулиране на изводи, работа по групи, ролеви игри – редене на пъзел, игрословица. В урока ученици и учители си взаимодействаха в Офис 365 и Кахоот – иновативни софтуерни приложения, обменяйки образователни ресурси, идеи, информация, различни файлове – текст, графика, таблица, тестове. В резултат на това обучението по естествени науки   в наблюдавания урок е по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми и  отговаря на интересите на младите хора.

В дейностите по НП „Иновации в действие“ предстои посещение в СУ „Васил Левски“ гр. Ардино, област Кърджали на 15-16.11.2019 г., а на 22-23.11.2019 г. СУ „Васил Левски“ – Крумовград отваря врати и очаква своите нови иновативни приятели от градовете Лозница и Ардино.

                                                                         Автор и снимки: Веселин Тосков

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за „Иновации в действие“ в Лудогорието

Ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са отличени на Националния конкурс „Родолюбие“

 Ученици от СУ  „Васил Левски“ – гр. Крумовград, едно от най-големите училища в Южна България, взеха активно участие в XXVII Национален ученически конкурс на „Родолюбие“.

Това се случи във време, когато историята, културата и традициите са изправени пред предизвикателствата на съвременния свят.  Едни млади, будни и изпълнени с много патриотизъм ученици доказаха, че който има желание, може да постигне много.
Учениците от Xa клас – Лъчезар Асенов, Нина Петрова, Алекс Чаушев, Мелят Якуб  и учениците от XIe клас – Георги Вълков, Стефани Възгечевв  и Маргарита Манолова се включиха активно в конкурса с  есета, реферати и презентации. Те представиха достойно себе си, родния си край, родителите си и своите консултанти – г-н Илиян Тосков – учител по история и цивилизации и г-н Христо Михайлов – ст. учител по английски език и ръководител на Клуб „Краезнание“.

Заключителният етап на конкурса се проведе в гр. Велико Търново в музея на „Възраждането и Учредителното събрание“. Председателят на НК „Родолюбие“ г-жа  Янка Такева откри церемонията, на която присъстваха – г-н Димитър Панов – кмет на Велико Търново, г-жа  Таня Михайлова – заместник- министър на образованието и науката, представители на академичната общност и др .  В конкурса  са се включили ученици от страната и чужбина с  над 1200 разработки на различни теми.  До заключителния етап на конкурса са допуснати най-добрите разработки, сред тях и тези на учениците от СУ  „Васил Левски“ – гр. Крумовград. В своите разработки младите крумовградски  краеведи  проследяват историята на училищата и читалищата в крумовградско , на църквата Св. „Иван Рилски“ в Крумовград. Представят природните забележителности на Източните Родопи, споделят вижданията си за родния край.

На хълма Царевец младите краеведи  се докоснаха до историята на династията на Асеневци , възродили България през Средновековието, а в сградата на Учредителното събрание до възрожденския дух на първостроителите  на съвременната България.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са отличени на Националния конкурс „Родолюбие“

5 ученици от СУ „Васил Левски”- Крумовград „поеха управлението“ на „Дънди Прешъс Металс“ в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. Тазгодишното издание се проведе на 7 ноември 2019 година.

Като домакин на събитието, което дава начало в кариерната реализация на ученици „Дънди Прешъс Металс Крумовград”ЕАД  посрещна 5 ученици от СУ „Васил Левски”- Крумовград. Всички те имаха възможност да съпреживеят и споделят работното ежедневие на ръководители на различни отдели в минното дружество.               

Включвайки се в инициативата Дънди Прешъс Металс помага на мотивирани млади хора да открият своето призвание и да натрупат практически опит в реалния бизнес.

По специална система за подбор кандидатурата на Харитон Палазов от XI „е” клас беше одобрена за оперативен директор.

– Тази година представители на фирмата представиха инициативата Мениджър за един ден пред  учениците от нашето училище. Това ми даде възможност да получа информация за процеса на кандидатстване, за професиите. Макар и недостатъчен, един ден е много полезен за нашата кариерната ориентация. Това е точният момент, когато за нас е важно да изберем в каква професионална сфера бихме желали да се развием. Много съм доволен от наученото и преживяното днес и съм силно мотивиран да направя информиран избор относно бъдещото си образование / работа.

Денислав Асенов от XI „е” клас се включи в инициативата като главен инженер поддръжка.
– Участвам за първи път в тази инициатива и за мен беше предизвикателство за кратко време да науча естеството на работа. Макар и само за ден, възможността за практика чрез участие в такъв тип програма е полезна за мен в бъдещия ми професионален път. Реалната среща с работната атмосфера допринася за придобиване на ценни знания и умения, като същевременно ми помага да се ориентират коя професия е подходяща за мен.

Десислава Карамфилова от XII „в” клас и Рамзи Хамзов от XII „б” клас получиха позицията на главни инженери производство и споделиха, че са научили много за работата на отделните звена във фирмата, че всички са много отзивчиви и са  представили в детайли работата си.

                  

Десислава Пачелиева от XII „в” клас оглави проучвателните дейности за един ден и беше във възторг от маркшайдерите и 3D моделите, които видя. Стана ясно, че в работата си фирмата използва модерни софтуери. Ученичката сподели, че мисли да се ориентира към ИТ сферата в обучението си след като завърши средно образование.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за 5 ученици от СУ „Васил Левски”- Крумовград „поеха управлението“ на „Дънди Прешъс Металс“ в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“

Иновативно СУ “Васил Левски“ – Крумовград почете делото на народните будители пред паметната плоча на Васил Левски

1 ноември – Ден на народните будители, ден посветен  на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение. Тези, които са съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград отбеляза с тържество предстоящия празник. Учениците от ХІІ клас, инициираха мероприятие под наслов „Будители народни“, посветено на най-светлия български празник . Те разказаха на петокласниците за едни от най-видните български будители – Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов и всички други, допринесли и посветили живота си на една свещена цел – да видят народа си буден и свободен.

Под ръководството на преподавателите си по история, учениците от ХІІ клас бяха подготвили диплянки, за всеки петокласник, които съдържаха снимки на видни български възрожденци и откъси от най-хубавите български възрожденски песни.

За да пресъздадат духа на възрожденската епоха по случай настъпващия празник бяха изготвени тематични кътове на първи и втори етаж в Иновативно СУ “Васил Левски“.

С поднасяне на цветя пред паметната плоча на Васил Левски в двора на училището, учениците изразиха своята почит пред хилядите знайни и незнайни книжовници и просветители, борци за национално освобождение, вдъхвали вяра на народа ни през годините.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Иновативно СУ “Васил Левски“ – Крумовград почете делото на народните будители пред паметната плоча на Васил Левски

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от IIб клас, заедно със своите родители и учители, проведоха екскурзия до град Кърджали.

Ученици посетиха постановка на Кърджалийския куклен театър.

На истинска театрална сцена те бяха пленени от вълшебството на актьорската игра. Времето протече забавно, весело и емоционално.

Посетиха и паметника на загиналите за Кърджали воини, по време на Балканската война.

   

Тази екскурзия съдейства за възпитаване на родолюбиви чувства у второкласниците, сплотяването  на класа и изграждане на отношения на другарство и приятелство.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

„Споделено! Какво почувствах, преживях и какво ми предстои да науча!“ – открит урок по иновация „Ние в XXI век“ – НАПРАВЛЕНИЕ „ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕТНОРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ

На 31.10.2019г. от 13:50 часа в ЦПРЛ – Крумовград учениците от IIIа, IIIб и IIIв клас под ръководството на своите класни ръководители – Д. Стоянова, Н. Иванова и П. Манолова, проведоха открит урок  по иновация   „Ние в XXI   век“  НАПРАВЛЕНИЕ „ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕТНОРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ“ на тема „Споделено! Какво почувствах, преживях и какво ми предстои да науча!“

Гости на събитието бяха: Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград, Неждие Акиф – заместник-кмет, Цветан  Терзиев – директор на Иновативно СУ „Васил Левски“, Станка Михайлова – зам.-директор на Иновативно СУ “Васил Левски“, Карамфила Милчева – главен учител, Хикмет Хасан – представител на  Дънди Прешъс Металс – Крумовград, отец Георги и Недим Акча от джамийското настоятелство.

Третокласниците споделиха своите знания за обичая „Прескачане на огън“, за празниците – Великден и Курбан Байрам, които са провели съвместно с техните родители през изминалата учебна година, разказаха  за  посещението си на двата храма – църквата Св. „Иван Рилски“ и джамията „Сейтляр Джамиси“ и показаха прекрасните си рисунки , в които са запечатали впечатленията си за тези храмове. Особено вълнуващ бе моментът, когато бе дадена думата на  отец Георги и г-н Недим Акча, които споделиха своите впечатления от третокласниците и това, което са показали като знания и умения.

   
Учениците от трети клас показаха Лапбука, който са изработили за патрона на родното си училище – Васил Левски. Много аплодисменти получиха учениците, които изиграха пиесата „Приказка за цветовете“.

Майката на една третокласничка разказа за екскурзията до гр. Хасково, проведена през изминалата учебна година съвместно с родителите.

Третокласниците бяха отговорни, емоционални, творчески настроени и се справиха отлично на открития урок. Приключиха урока  с играта „Звездни репортери“ като  зададоха  много въпроси на гостите, свързани с техния  открит урок.

За отличното им представяне, групите по гимнастика с ръководители    г-жа Манолова и г-н Костов ги поздравиха с невероятни гимнастически упражнения.

Участниците в иновацията получиха заслужени поздравления  и от гостите на тържеството.

Желаем им нови творчески успехи!

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за „Споделено! Какво почувствах, преживях и какво ми предстои да науча!“ – открит урок по иновация „Ние в XXI век“ – НАПРАВЛЕНИЕ „ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕТНОРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ

Клуб „Приятели на природата“ – Занимания по интереси – на „Нощ на прилепите

Фондация „Наука за природата“ е обявила месец октомври за месец на прилепите в България. Първите две събития са се провели в София – в „Музейко“ и в Столичния зоопарк. За пръв път в Крумовград  се проведе „Нощ на прилепите“, като трето събитие.
Проявата е част от проекта „Живот под един покрив“. Насочена е предимно към децата и учениците.

Целта на събитието е да даде информация как прилепите и хората могат  да съжителстват  нормално, без да има конфликт между тях. Прилепите много често биват атакувани от хората поради това, че са нощно активни и непознати, а това често ги стряска.

Учениците от Клуб „Приятели на природата“ – Занимания по интереси,от IIб клас на СУ „Васил Левски“, се включиха с готовност в различните дейности. Любознателните млади природолюбители получиха богата информация за интересния свят  на прилепите и ползата им от съвместното съжителство  с хората. Участваха в различни игри, но най-много им хареса играта с награди – „Загадките на Кафявото прилепче“.

Ана Трендафилова

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Клуб „Приятели на природата“ – Занимания по интереси – на „Нощ на прилепите

Едно вълнуващо приключение, което зарежда младите хора със знания и приятни емоции

През периода 18 – 20.10.2019 година учениците от 11 “е” клас, както и ученици от 10 “в” клас на Иновативно СУ “Васил Левски” – гр.Крумовград бяха на образователно-възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна екскурзия по маршрута Златоград – Смолян – Бачково – Асеновград – Смолян – Пловдив.

Реализирането на тази богата на обекти и вълнуваща за учениците екскурзия бе по идея на учениците, ръководителите им – Карамфила Милчева и Христо Михайлов, изцяло подкрепена и финансирана от родителите. Изпълниха се цели и задачи от годишните планове за дидактическа работа по учебни предмети от задължителната подготовка, профилираната подготовка и свободноизбираемата подготовка по български език и литература, по английски език, клуб “Краезнание”, клуб “Театрален състав, както и цели и задачи от плана за възпитателна дейност за часа на класа.

С пешеходна обиколка на Етнографски комплекс Златоград учениците се запознаха отблизо с архитектурата на Средните и Източните Родопи от периода на Възраждането. Посещението на Музей “Дельо хайдутин” е принос в патриотичното възпитание на учениците. Вълнуващо бе посещението и на килийното училище – музей на образованието в комплекса.

Посетените обекти в гр. Смолян бяха Планетариумът, където учениците наблюдаваха интерактивен спектакъл “Приказка за Космоса” и Родопският драматичен театър “Николай Хайтов”, където учениците се запознаха с театъра като културна институция и гледаха пиесата “Три сестри” на Антон Павлович Чехов. Три сестри – Олга, Маша и Ирина и тяхната голяма мечта да живеят в Москва. Пребиваващи в малко провинциално градче на голямата Русия, те са обкръжени от бездуховността на всички останали и от тяхната болест, наречена апатия и липса на всякакъв идеал за човешко поведение. Режисьорът Дeлян Илиeв е с номинация за Националните награди „Аскеер 2018“ зa peжиcypaтa нa „Tpи cecтpи“ oт Aнтoн Π. Чexoв, в ĸaтeгopиятa „Изгpявaщa звeздa“. Безспорно пиесата провокира размисли и въпроси сред нашите „млади актьори” за атрактивната актьорска игра и умелото актуализиране на авторовия текст.

Посещенията в Бачковския манастир и Асенова крепост допринесоха за повишаване на краеведската осведоменост на учениците. Интерес предизвика разказът на екскурзовода Георги Кючуков за последните години от живота на Паисий Хилендарски в манастира.

Нощувките бяха в базите на Ученически отдих и спорт в Смолян и с. Марково. Домакините на базите посрещнаха учениците с нужните грижи и внимание и осигуриха приятна, уютна атмосфера, като демонстрираха гостоприемност, учтивост и доброта.

Учениците се прибраха в Крумовград, заредени с нови впечатления и приятни емоции от видяното, както и от прекараното време с приятели, съученици и учители.

Христо Михайлов

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Едно вълнуващо приключение, което зарежда младите хора със знания и приятни емоции

СУ „Васил Левски” отбеляза Деня на Европейските езици и подкрепи европейската инициатива ”Европейски ден без загинали на пътя“

Днес, 26 септември 2019 г. в 9:30 часа в двора на  сградата на начален етап  на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград, бяха отбелязани „Ден на Европейските езици“ и „Европейски ден без загинали на пътя“. Учениците  от начален етап, под вещото ръководство на г-жа Иванова и г-жа Йорданова, показаха  какво могат  и какво знаят на  роден и чужд език – рецитираха стихотворения и пяха песни на български и английски език. По този начин те подкрепиха още една  важна Европейска инициатива  от 21 септември 2016 година „ Европейски ден без загинали на пътя“ (EDWARD) ,която цели  повишаването на информираността  за пътната безопасност.

За пореден път малките ученици показаха, как ден като този доказва, че чуждите езици ги обогатяват, дисциплинират и разширяват хоризонта им за света.

 

Чаровните водещи оправиха своето послание към всички: „ Изучавайте чужди езици! Знанието е слънце, а за знаещия и можещ човек, слънцето грее по-ясно и за него няма затворени врати по пътя на широкия и необятен свят на възможностите.“

Празникът продължи  в залата за конференции на Средно училище „Васил Левски“- Крумовград при по-големите ученици -10 и 11 клас. Ученици от СИП „Театрален състав” – 11„е” клас и 10 „а” клас рецитираха на български, английски, немски и френски език стихове на Вазов. Представена бе кратка презентация за Европейски ден на езиците. Директорът на училището – г-н Цветан Терзиев поздрави учениците и ги призова чрез словото си да бъдат усърдни в изучаването на чужди езици за да бъдат достойни българи и конкурентоспособни на родния, на европейския и световния трудов пазар.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СУ „Васил Левски” отбеляза Деня на Европейските езици и подкрепи европейската инициатива ”Европейски ден без загинали на пътя“

Първият учебен ден – символ на стремеж към духовност, наука и просвещение

Довиждане, красиво топло лято,
очаквай ни,  ще бъдем с тебе пак.
Но днес се сливаме със нашто ято,
щастливи пред училищния праг.

Отново е септември.

С усмивки и слънчево настроение започна новата учебна 2019/2020 г., за всички ученици, учители и служители на Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград, които отново прекрачиха прага на своето училище с  надежда и любов.
Тържеството започна в 10:00 ч. с издигане на националния флаг на Република България и посрещане знамето на училището.

Официални гости на откриването бяха: Лиляна Друмева – Народен представител, Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград, Радостина Пашова – председател на Обществения съвет при СУ „Васил Левски“ – Крумовград,  началникът на общинска служба „Земеделие и гори“ и общински съветник – Асен Тюрдиев, Станка Паскалева -директор на детска градина „Митко Палаузов“ – Крумовград и Десислава Дончева -родител на първокласник.

Празнично слово към всички присъстващи отправи Цветан Терзиев – директор на СУ „Васил Левски“, в което акцентите бяха свързани с множеството успехи на ученици и учители в различни сфери на обществения и социален живот и непрекъснатия стремеж на училището да отговаря на съвременните изисквания на българското образование. Той подчерта: „Във Вековното СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград ще продължат образователните традиции, които водят до качествена подготовка на младите хора за живота. Но новото през тази учебна година е, че през втората си година като иновативно училището ще работи вече по три проекта. Първият е вече с разширен обхват в три области на компетентност,  вторият е с пет зони, а третият е изготвен и апробиран по предложение и с активното участие на ученици, с включването на техните смартфони.

Ние ще прилагаме иновативни подходи и методи на преподаване, предизвикани от необходимостта да имаме здраво младо поколение, от необходимостта учениците да учат в учебна среда, различна от традиционната, по – близка до домашната, от необходимостта училището да стане любимо място за учениците, където да усвояват научните знания и умения, да се справят с предизвикателствата на живота, и забележете „когато се забавляват“.

Обръщайки се към останалите ученици, към учителите и родителите, г-н Цветан Терзиев пожела всички заедно да извървят  пътя на знанието и мъдростта,  достойно и отговорно да приемат предизвикателствата на времето.

Приветствие отправи госпожа Лиляна Друмева, която сподели своето задоволство, че в този слънчев и празничен ден е сред колектива на СУ „Васил Левски” и  поднесе своите пожелания към всички ученици и учители за здраве и успех, пожела им  да надграждат постигнатото и да умножават успехите на своето училище, да носят с гордост името на своя патрон – Васил  Левски.

Кметът на общината г-жа Себихан  Мехмед  поздрави присъстващите  и  им пожела техните очаквания да се превърнат в реалност, водени от  опита и мъдростта, събрани в едно. На първокласниците пожела много здраве, весели приятели и  много знания. Призова родителите, да бъдат заедно с тях и с всеотдайните им учители. Пожела на всички да имат надежда, която да съпътства дните им и тя да ги води  към по-добро. Първокласниците получиха книжка-подарък от кмета на Община Крумовград.

Получени бяха поздравителни адреси от: Председателя на Народното събрание -госпожа Цветана Караянчева, Милена Дамянова – председател на комисията по образование и наука в 44-то Народно събрание,  Асим Адемов-депутат  в европейския парламент, от г-жа Венета Добрева – старши експерт в РУО – Кърджали и член на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт и туризъм към общински съвет – Крумовград,  доцент Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър Цанов“ – град Свищов и Карамфилка Тюрдиева -началник отдел и главен счетоводител на функция „Образование“.

Последваха прекрасните поздравления към присъстващите от Вокална група с художествен ръководител Кръстина Йорданова и танц изпълнен от танцов състав „Пъстра китка“ с ръководител Даниела Бояджиева.

Първият учебен ден има особена емоция за първокласниците, техните родители и близки, и за завършващия випуск, които в този ден бяха онази част от празника, която му придаде истинско усещане. Всеки усещаше ритъма в сърцата на малките първокласници. Предстоеше им първата среща с учителя,  първата крачка към безкрайния път на познанието. Своите вълнения пред всички споделиха малките първокласници Бурчин, Айберк и Станимира с прекрасното си изпълнение.

Своя емоционален поздрав към тях отправи  Мария Узунова – ученичка от ХІІ клас и им връчи комплекти учебници.

Изпълнени с вълнение и трепети малките първокласници за първи път прекрачиха прага на своето училището.

След тържественото откриване на учебната година, ученици и учители влязоха в класните стаи, готови за приключения и предизвикателства през новата учебна година.

Пожелаваме успешна учебна година на всички ученици, учители и родители!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Първият учебен ден – символ на стремеж към духовност, наука и просвещение