Интернетът – и полезен, и опасен!


В съвременния свят на технологиите интернетът е полезен, но и опасен. Той е необходимо условие за успешната реализация на всеки човек, но трябва да знаем  и как да се предпазваме от неприятностите, които може да ни донесе.

На тази тема  на 27.03.2013г.разговаряха  учениците от VІ а клас в СОУ „Васил Левски”-Крумовград и техните родители. На срещата-разговор присъства и Цветан Терзиев, директор на училището. Всеки можа да сподели как и с каква цел използва интернет, за да  развива своите знания и умения, и какви правила спазва при работата с него.

Учениците разказаха, че в свободното си време гледат филми, слушат музика, играят на стратегически, спортни и военни игри, защото в тях има много емоция. Хубавото в техните изводи беше, че  агресията в играта не трябва да се пренася в реалността,  по-важно е, че развиват своята съобразителност, логическо мислене, наблюдателност и предвидливост, което и показаха с демонстрации. Проблемът за пристрастяването към компютъра беше разискван от родителите. Г-жа Караибрям посочи както примери за пристрастяване, така и изказвания на хора, които търсят начин да  решат своя проблем. Други деца споделиха, че използват интернет, за да си напишат домашните, да направят презентация, да съберат информация по различни теми, да преведат чужди думи и др. Посочиха сайтовете, които използват, както и грешки, които са откривали. Един ученик представи презентацията си за Христо Ботев, други – материали, които са намерили по различни теми. Не по малко интересни бяха мненията на учениците за контактите им в социалните мрежи, които имат огромно значение за комуникирането между големи групи в обществото, но не бяха забравени и някои опасности, които крият. Особен интерес предизвикаха конкретните примери както за измами и изнудвания, така и за благотворителност и взаимопомощ. И малки, и големи споделиха кои услуги от интернет използват и как се предпазват от злонамереени потребители.Учениците бяха респектирани от презентацията на г-жа Исмаил, която нагледно представи 10 правила при използването на интернет, отпечатани и раздадени на учениците.

В хода на разговора бяха очертани поредица от ситуации, в които учениците разбраха, че е по-важно да се предпазват от проблемите, а не после да търсят решение. Г-жа Раева представи сайта „За теб”, в който работят психолози, учители, лекари и други експерти. От него и родители, и ученици могат да потърсят компетентна помощ. В заключителната част присъстващите  изгледаха филмчето „Какво става със Сара?”, изказаха своите предположения за съдбата на момичето, разсъждаваха върху поведението й, анализираха грешките, които е допуснала Сара, общувайки с непознат.

 Изводите бяха направени. Остава изведените от учениците правила да се спазват.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.