„СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА!“


Във връзка с ТРЕТАТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ООН, 04-10 май 2015г. в сградата на начален етап бе подредена изложба от рисунки и макети на тема „Пътна безопасност“, изработени от учениците от I-IV клас.

К. Арнаудова

     

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.