Тренинг на тема: ”Изграждане на екипи”


На 19 и 20 ноември с учители от СОУ „Васил Левски” в Асеновград се проведе тренинг на тема: ”Изграждане на екипи”.

Работата бе организирана и проведена в четири модула. Чрез  различни задачи участниците имаха възможност да се запознаят с начините за създаване на екип и среда за активно учене, запознаха се с идеи за оптимизиране на образователната среда чрез екипна организация на урочната и извънкласната дейност, даваха предложения за решаване на казуси и проблемни ситуации, използваха и ролевата интерпретация като средство за изразяване на мнения.

Всеки присъстващ получи нови идеи за развиване на комуникативните умения на учениците, за мотивиране на тяхната предприемчивост и инициативност, за създаване на условия за сътрудничество, за саморазвитие и самоконтрол.

Публикувано в Новини с етикети , , . Постоянна връзка.