Програма за дейностите, посветени на патронния празник на училището


23.01.2017 година

 • Обявяване на конкурс за презентация  и клип, посветени на живота и дейността на Васил Левски – http://su-kg.net

                                      Отг. Д. Антонова, Г. Иванова, В. Тосков, М. Видева, Гунчева

30.01.2017 година

 • Обновяване на експозициите, посветени на Васил Левски, в двете сгради на училището.

01.02.2017 година

 • Начало на състезанието  „Лъвски скок“ по класове.

Краен срок за обявяване на победителите: 13.02.2017 г.
Отг. Р. Костов, Й. Мамирева, Д. Гунчева

04.02. 2017 година

 • Обявяване на конкурс за рисунка /начален етап/ и фотоконкурс /прогимназиален и гимназиален етап/  на тема „Аз и моето училище“

Краен срок за обявяване на победителите: 13.02.2017 г.
Отг. Р. Пилева, З. Терзиева, М. Манолов, В. Тосков

09.02. 2017 година

 • Подреждане на информационен кът за живота и делото на Васил Левски

Място: фоайето на III етаж в сградата на нач. етап
Отг. А. Трендафилова, Д. Бояджиева, Д. Стоянова

 • Бягане за бързина /спринт 50 м./ под надслов „С дръзновението на Левски“ – състезание с учениците от I и II клас.

Място: училищния двор в начален етап
Отг. за финалното състезание: Ф. Огнянова, С. Мерлева

10.02.2017 година

 • „На Левски с любов“ – подреждане на пъзел-портрет на Васил Левски.

Място на провеждане: сградата на начален етап
Отг.: Н. Арсова, Хр. Бекярова

 • Щафетни игри „Спортувам с мама и тате” в групите за целодневна организация на учебния ден.

       Място на провеждане:  физкултурен салон в начален етап.     Начало: 15,30 часа                           Отг.: А. Данев, А. Даматова, А. Бакалова, М. Димитрова

13.02.2017 година

 • Крос с учениците от III  и IV  клас.

Място на провеждане: от улицата пред сградата на начален етап по определен маршрут.   Начало: 12,15 ч.           Отг.: Румен Костов, Стоянка Гавраилова

 • „Аз пиша вярно и красиво“ – оформяне на кът за Васил Левски

Място на провеждане: сградата на начален етап, фоайето на II eтаж
Отг.: Анка Топалова, Педрие Шкодрова

 • Пленер на тема „Аз рисувам“

Място на провеждане: основната сграда.  Начало: 14,30 ч.
Отг.: Катя Анева

14.02.2017 година

 • Концерт на талантите

Място: ЦПЛР-ОДК.   Начало: 17,30 часа
Отг.: Шенай Хасан, М. Карамфилов, В. Грозданов

16.02.2017 година

 • Изложба  на детско тъкачно творчество

Място: сградата на начален етап
Отг.: Анка Топалова

18.02.2017 година

 • Стрелба от място с две ръце над глава – демонстрация по групи

    Място: физкултурен салон в начален етап.  Начало: 9,00 ч.
      Отг. Пенка Манолова

17.02.2017 година

 • Тържествен ритуал за поднасяне на венци пред бюст-

паметника на Васил Левски.
Начало: 09.30 часа

 • Концерт, посветен на 144-та годишнина от гибелта на Васил Левски.

Място: ЦПЛР-ОДК
Отг.: Ръководителите на групи по сценарий
Начало: 10.30 ч. за ученици
17.30 ч.за родители и гости

Програма за дейностите, посветени на патронния празник на училището

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.