Към здравето си – с особено внимание!


Д-р  Шукри Махмуд  – хоноруван преподавател в Медицински университет – гр. Пловдив и бивш възпитаник на СУ „Васил  Левски“, беше гост на учениците  ни от 8 и 9 клас.
16716326_1342838302426675_7681320486649207601_o На 13 февруари  д-р  Махмуд изнесе пред тях лекция  на тема  „Заболяванията по зъбите“. Той постави акцент върху  кариесите, пулпитите и пораженията върху меките тъкани.  Младият специалист насочи вниманието на присъстващите към заболявания и зависимости като СПИН-а, хепатита, наркотичните вещества  и тютюнопушенето, които дават отражение върху зъбите и лицевата област.  Той илюстрира пораженията с разнообразен снимков материал, който силно заинтригува подрастващите и породи у тях редица въпроси, свързани с превенцията от тях..   Не по-малко ги заинтригуваха и съветите му за здравословното  хранене и  правилното използване на подходяща  четка, паста, конци за зъби и вода за уста.
Д-р Махмуд благодари на учителите и учениците за вниманието и им честити предстоящия  празник на влюбените.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.