Победителите в конкурсите, посветени на Апостола


1.Ученически конкурс за компютърна презентация или клип, на тема „Пред Апостола – поклон!”

ГеoргиКомисията за оценяване в състав: Веселин Тосков – ст.учител по информатика и информационни технологии, Дафинка Антонова – ръководител на направление ИКТ, Гергана Иванова – ст.учител по информатика и информационни технологии и Мария Видева – ст. учител по български език и литература разгледа  представените материали и излъчи победителя в І–ва възрастова група от V – VІІІ клас – Георги Вълков от VІІІ е клас.

  1. Литературен конкурс за написване на есе или съчинение на тема  „С Левски  в сърцето!“

Анета Михайлова- ст.учител по БЕЛ и Илиян Тосков – учител по БЕЛ, членове на комисията за оценяване, класира на първо място Радосвета  Шопова от VІ а клас.

  1. Фотоконкурс на тема „ Аз и моето училище“.

Членовете на комисията г-н Милен  Манолов и г-н Веселин Тосков излъчиха следните победители: Георги  Арнаудов от ХІ а  – първо място и Радосвета  Шопова от VІ а клас – второ място.

  1. В пленера Аз рисувам”, организиран от г-жа Анева, бяха отличени рисунките на Александра Шенева от VІ в клас, Венелин Каров и Найден Тенев от VІІ б клас.

Найден Радосвета Александра

Венелин Георги  Радосвета Шопова

Ръководството на СУ „Васил Левски” поздравява участниците в проведените конкурси и им пожелава успехи във всички бъдещи изяви!   На победителите  бяха връчени  грамоти и предметни награди.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.