Наши ученици – сред първите в олимпиади и състезания!


Поздравления за високите резултати от олимпиади на областно ниво , постигнати от следните ученици:
Радосвета Камелиева Шопова от VI а клас:-  I – во място на областния кръг по география и икономика с преподавател Ангел Христов и  II -ро място на областния кръг по астрономия с ръководител Лена Петрова.
Айлин Мюмюн Мюмюн от XI e клас – II -ро място на областния кръг по география и икономика с преподавател Биляна Ташева.
Магдалена Събева Бояджиева от IX а клас – II -ро място на областния кръг по химия и опазване на околната среда с преподавател Лена Петрова.
Йоана Веселинова Дереджиева от IX а клас – III – то място на областния кръг по химия и опазване на околната среда с преподавател Лена Петрова.

Поздравление и за Мирослав Асенов Тосков от XII а клас с преподавател Елена Николова, постигнал резултат много добър /5,25/ на Националното състезание по химия и опазване на околната среда, проведено на 21.04 2017 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.