Ученик на СУ ,,Васил Левски“ – гр. Крумовград с първо място и награда от Ученическия конкурс ,,Пространство и време“ на ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“


На 01.03.2019 година се проведе Третият ученически конкурс ,,Пространство и време“ организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“.

 

Учениците  Александър Руменов Красев и Антонина Антонова Пехливанова от 11е клас на  СУ ,,Васил Левски“- гр. Крумовград се включиха в конкурса с две разработки: мултимедийна презентация и историческо есе. Усилията им  бяха увенчани с успех.

Александър Руменов Красев спечели първо място в модул Античност, с презентацията си ,,По следите на една фотография. Ада тепе най-старото златно находище в Европа“ и възможност да  се запише като студент във Великотърновския университет  в избрана от него специалност на Историческия факултет.

Антонина Антонова Пехливанова и всички участници в конкурса, бяха отличени от елитно  журито, като получиха книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет.

Конкурсът даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки. Провокиран бе интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.