Празник на Буквите и на Иновативните първолачета от Крумовград


Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно.
И днес е празник светъл и голям,
защото всички букви знам.
Заставаме с усмихнати лица,
грамотни седемдесет добри деца.

Вълнуващ бе 27 март за първокласниците от СУ „Васил Левски“- гр. Крумовград. Днес те празнуват най-важния си ден Празника на буквите. Този празник не може да бъде открит в календара, но той идва всяка пролет с песента на птиците и първите пролетни цветя. Това вълнуващо тържество ще се запомни за цял живот, защото учениците от І клас осъзнават, че са направили най-трудната стъпка в живота, станали са грамотни.

Празникът на буквите и на иновативните първолачета бе емоционален, забавен и неповторим благодарение на екипната работа на учителите и със съдействието на родителите. Иновативните първолачета работят по проект „Ние в ХХI век“. Изложени бяха табла с рисунки нарисувани с водни и темперни бои, в рамките на дейностите по иновацията.

Празникът се проведе в салона на хотел ,,Дивна“ украсен с балони и цветя. С песните ,,Първокласно“, ,,За Буквите“ и стихове за Буквите, Буквара и Читанката, първокласниците  с трепет и вълнение поздравиха гостите. Всеки клас  подготви изненада за поздрав към всички. Учениците от Iа клас с Народни песни, учениците от Iб клас с „Приказка за цветовете“ и учениците от Iв клас със стихове за сезоните поздравиха родителите и гостите.

Директорът на СУ „Васил Левски“ господин Цветан Терзиев, връчи комплект енциклопедии за всеки клас. Поздрави първокласниците, учителите и родителите. Той им пожела заедно да извървят пътя на знанието и мъдростта и достойно и отговорно да приемат предизвикателствата на времето.

Поздравления поднесе и г-жа Неждие Акиф, зам. кмет на община Крумовград и предаде поздравителен адрес от името на г-жа Себихан Мехмед кмет на община Крумовград с пожелания към първокласниците за повече знания, изяви и успехи. За награда учениците получиха еднодневна екскурзия до гр. Хасково.

Топли пожелания за знания и много успехи  от името на родителите, отправи и Руска Балева, родител на първокласник. На празника присъстваха г-жа Станка Михайлова – зам. директор на училището и г-ца Фатме Расим – гл. специалист в Общинска администрация – Крумовград.

За награда на децата си родителите осигриха  аниматор да забавлява първокласниците. Родителите и гостите преживяха вълнението и радостта на умните и талантливи деца. Да пожелаем на малките ученици да са здрави, все така усмихнати, трудолюбиви и с дръзновение да вървят по пътя на знанието и да помнят, че буквите носят светлина.

„Умни, за да растете книги трябва да четете“.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.