Кариерно ориентиране. Професия: Програмист


Иновативно училище          

Vasil Levski Comprehensive School, 1 Opalchenska str., 6900 Krumovgrad, Kardjali, Bulgaria, tel/fax: +3593641/7455, email: sou_vasillevski_kg@abv.bg, web: http://su-kg.net.
 Средно училище „Васил Левски“, ул. „Опълченска“ №1, 6900 гр. Крумовград, област Кърджали, Република България

Професия: Програмист              Кариерно ориентиране

В изпълнение на годишния план за реализиране на дейности по иновацията „Ние в XXI век“ на 25.03.2019 г. в часа на класа се проведе кариерно ориентиране. На седмокласниците и учениците от   „свободна форма за подготовка“ се представи  професията: Програмист (софтуерен разработчик). Ръководителят в област на компетенции за кариерно ориентиране, Веселин Тосков представи презентация на д-р Светлин Наков, създател на Софтуерен университет – гр. София. Присъстваха класните ръководители: К. Анева, П. Вълканова и Б. Мерлев.

В презентацията се акцентира на уменията на програмиста, които трябва да притежава всеки, който желае да упражнява тази професия. Ето най-важните умения:

  1. Умението да пишеш код (20%) включва:

– Работа с променливи, проверки, цикли;
– Ползване на функции / методи / обекти;
– Работа с данни: масиви, списъци, речници и други структури.

  1. Алгоритмичното (инженерно, математическо) мислене (30%) – стъпки:

– Способност да анализираш задачи и да измисляш решения;
– Разбиване на проблема на стъпки (алгоритъм);
– Как да изградим алгоритмично мислене? – Решаваме 1000+ задачи по програмиране, което отнема половин-една година.

  1. Фундаментални концепции за софтуерния инженер (25%):

– Обектно-ориентирано програмиране (ООП);
– Функционално програмиране (ФП);
– Асинхронно програмиране и паралелност;
– Бази данни, SQL, документни бази (напр. MySQL, MongoDB);
– Интернет технологии (HTTP, JS front-end, DOM, AJAX, REST, …);
– Софтуерно инженерство (сорс контрол, процеси, архитектури).

  1. Езикът за програмиране и технологиите – формират само 25% от уменията на програмиста!

– Езиците за програмиране и технологиите винаги са в комбинация (technology stack)!
– Примерен минимум за Junior .NET Developer:

C# + .NET Core + Visual Studio + бази данни + SQL Server + SQL +
Entity Framework + ASP.NET MVC + HTML + CSS + JavaScript + AJAX
+ REST + XML + ООП + ФП + алгоритмично мислене + Git +
софтуерно инженерство + английски език + личностни качества.

Тези ученици, които слушаха внимателно разбраха, че за да станат програмисти трябва да учат много здраво. Програмист се става след – 2 години учене и кодиране, по 4 часа на ден (средно) или 1 година (по 8-10 часа на ден).

След презентацията учениците попълниха специално подготвена анкета за кариерното ориентиране. С резултатите от нея ще Ви запознаем след обработването и анализирането им.

Изготвил: В. Тосков

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.