Иновативна екскурзия в Хасково


Учениците от IIа клас на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград участваха със своите родители и учители в интересна иновативна екскурзия до гр. Хасково на 17.11.2019 г. Това се случи поради това, че децата са участници в иновацията „Ние в XXI век“, направление „Здравно образование“. Класният им ръководител Даниела Бояджиева предварително бе дала насоки на родителите за включването им в провеждането на интегриран урок по Околен свят на тема „Диви и домашни животни“ и Изобразително изкуство на тема „Моделиране“ извън района на училището.  Самата екскурзия е по идея на част от родителите, които я планираха, организираха и проведоха.

  

Учениците посетиха зоологическата градина, където бяха изненадани от своите родители с активното си участие в  урока, който е основан на проектно-базираното обучение. В ролята на обучители бяха техните родители, които по интересен и забавен начин чрез дискусии, сценарии, сюжети, практически умения и забавни ролеви игри представиха темата на децата си. Това  занимание е само първата част от тематичните единици, като работата на децата ще продължи и в учебните часове по съответните предмети.

Урокът е част от дейностите по иновацията „Ние в XXI век“, по която второкласниците  работят  вече втора година.

Похвално е отношението на всички тези родители, които са съпричастни към училищния живот на децата си! Те вече имат нови идеи за следващата иновативна екскурзия, а децата с нетърпение очакват такива изненадващи пътувания!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.