„Мама чете най-добре“


На 04.12.2019 г. с първокласниците от групите  за ЦОУД се проведе дейност по  Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите  на институциите от предучилищното и училищното образование“.  Майки на първокласници прочетоха приказки в часа за занимания по интереси. Учениците слушаха с интерес, нарисуваха илюстрации към приказките и изработиха постер на класа.

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.