Дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране”


Ученици от XII б клас, с ръководител Здравка Пачева – старши учител, взеха участие в Седмо дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране”, организирано от катедра „Финанси и кредит“ при  СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. В отбора участваха: Ема Йорданова, Несрин  Байрям, Хълмие Чауш и Хюлия Бекир. Учениците влезнаха в ролята на креативни новатори и предприемачи и разработиха проектна бизнес идея за създаване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Крумовград. Бизнес идеята беше представена от позицията на фирма с осигурен начален капитал и банкова кредитна линия. Отборът беше разпределен в направление „Coca-Cola HBC Bulgaria“ и използваха банковите продукти на „Първа инвестиционна банка“ . Учениците изготвиха детайлен доклад, описващ бизнес плана и PowerPoint презентация, извеждаща ключовите предимства на бизнес плана. Бизнес идеята беше оценена от компетентно жури и учениците получиха отборна награда – отличие за най-оригинална бизнес идея.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.