Млади преводачи от крумовградското СУ „Васил Левски“ на конкурс по превод


Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград за първи път проведе Конкурс по превод, организиран от Посолството на САЩ, Дружество „Приятели на Америка“ и Община Кърджали, като част от дейностите на инициативата „Февруари – месец на САЩ“. Участваха ученици от X, XI и XII клас с профил „Чужди езици“.

Конкурсът започна в 10:00 часа на 29.01.2020 година и се проведе в творческата атмосфера на  училищната библиотека. Според регламента, учениците влезнаха в роля на млади преводачи и превеждаха неадаптирани и непревеждани до сега художествени, научно-популярни и специализирани текстове от английски на български език, само с помощта на английско-български речници на традиционен книжен носител.

  

Практическият превод дава възможност на учениците да приложат знанията си по английски език в конкретни приложнолингвистични умения и компетенции. Преводаческата работа безспорно ще допринесе за повишаване не само на мотивацията за четене и учене, но и за кариерното ориентиране на учениците.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.