ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 19.02.2020 ГОДИНА


13.01. – 07.02.2020 година

 • Конкурс „Обичам те, Българийо“ – представяне на културно-исторически обекти, личности и събития в рисунка, колаж или макет в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

07.02. – 13.02.2020 година

 • Конкурс за рисунка „Училище на бъдещето“ по възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

Д Н И   Н А   Л Е В С К И:

10.02.2020 година

 • „Стигни със знания до лика на Левски“ – образователна игра с първокласниците по паралелки.

Място на провеждане: сградата на начален етап- стаи № 11, 12, 13, 14
Начален час: 11:30

 • „Лъвски скок“ – състезание с ученици от І клас в групите за целодневна организация на учебния ден.

Място на провеждане: физкултурния  салон на начален етап
Начален час: 12:50

  11.02.2020 година

 •  „Пиша вярно и красиво“ – работен лист за Левски.

Място на провеждане: сградата на начален етап- стаи № 11, 12, 13, 14
Начален час: 15:10

 12.02.2020 година

 • Презентация за живота и делото на Васил Левски пред учениците от ІІ клас.

Място на провеждане: сградата на начален етап- стаи № 15, 17, 24
Начален час: 15:10

 • Викторина „Велик и безсмъртен“ с учениците от ІІІ клас в групите за целодневна организация на учебния ден.

Място на провеждане: сградата на начален етап- стаи № 21, 22, 23
Начален час: 16:00

 •  „Да научим още…“ – четене на откъси от творби, посветени на Васил Левски, от четвъртокласниците в групите за целодневна организация на учебния ден.

Място на провеждане: сградата на начален етап- стаи № 31, 33, 34
Начален час: 16:00

13.02.2020 година

 •  Ден на поезията, посветен на Апостола – „Да четем за Левски“ – І клас.

Място на провеждане:I етаж в сградата на начален етап
Начален час: 09:30

 • „Лъвски скок“ – състезание с ученици от ІІ клас.

Място на провеждане: физкултурния  салон в  начален етап
Начален час: 12:50

  14.02.2020 година

 •  Илюстрация по разказа на Стефан Дичев „Лъвски скок“ – изложба, изготвена от ІІІ клас в групите за целодневна организация на учебния ден.

Място на провеждане: фоайето на II етаж в сградата на  начален етап
Начален час: 11:00

 •  „Нека ви разкажем за Апостола“ – четене на произведения за Левски от четвъртокласници пред първокласниците по паралелки.

Място на провеждане: стаи № 11, 12, 13, 14
Начален час: 13:00

 Ритуал за полагане на клетва пред Апостола от учениците от VIII клас .

Място на провеждане: залата за конференции
Начален час: 13:10

 •  Щафетни игри „Спортуваме с мама и тате“ с учениците от I – IV клас в  групите за целодневна организация на учебия ден.

Място на провеждане: физкултурния  салон в основната сграда
Начален час: 15:15

 17.02.2020 година

 • „Кой е Левски?“ – презентации за Левски за запознаване на първокласниците с живота и делото на патрона на училището.

Място на провеждане: ЦПЛР-ОДК
Начален час: 11:30

 •  Викторина „Васил Левски – живот, посветен на революцията“ – за учениците от Х клас на СУ „Васил Левски“, ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ – Крумовград и ОУ „П.К. Яворов“ – с. Токачка.

Място на провеждане: залата за конференции
Начален час: 13:10

 •  Празничен час на класа.

Място на провеждане: по график
Начален час: по график

 •  „Моят последен училищен патронен празник“ – засаждане на дръвчета от дванадесетокласници в двора на училището.

Начален час: 13:10

 • Концерт на талантите.

Място на провеждане: ЦПЛР-ОДК
Начален час: 17:30

 14.02.2020 година

 • Изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски.

Място на провеждане: фоайето на ЦПЛР-ОДК

19.02.2020 година

 • Тържествен ритуал за поднасяне на венци пред бюст-паметника на Васил Левски.

Начален час: 09:30

 • Концерт, посветен на 147-та годишнина от гибелта на Васил Левски.

Място на провеждане: ЦПЛР-ОДК
Начален час: 11:30  – за ученици
                             17:30  – за родители и гости

  Талони за резервирани места за вечерните концерти се предоставят в голямата сграда на училището – стая  № 217 или чрез е-поща: sou_vasillevski_kg@abv.bg . Заемане на местата – до 17:20 ч.

  Благодарим ви за проявения интерес към училищните дейности!

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.