Преустановяване на учебните занятия в училището от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.включително.


Заповед на Директора на училището за преустановяване на  учебните занятия в училището от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.включително.

Заповед за преустановяване на учебните занятия в училището от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.включително.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.