Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

 Линк към сайт: https://sacp.govemment.bg/sites/default/fi[es/SafeNet DAZD2020.pdf

Линк за сваляне на брошурата:https://we.t1/r-xtLMbGDLcS

 Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: https://drive.google.com/file/d!19FPprH5evfivAOG3q48QtgWmodбullcBMlview?usp =sh aring

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.