Съобщение относно обучение на част от учениците от разстояние в електронна среда от 01.02.2021 г.


Във връзка със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на МЗ и Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на МОН, информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

  1. Учениците от I до IV клас (вкл.) от 01.02.2021 г. продължават обучението си присъствено;
  2. Учениците от V до XII клас (вкл.) от 01.02.2021 г. продължават синхронното си обучението от разстояние в електронна среда;
  3. Всички ученици ще бъдат в междусрочна ваканция на 03.02.2021 година;
  4. По изключение обучението на учениците от VII, VIII и XII клас ще бъде присъствено от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. (вкл.). Останалите ученици от V до XI клас (вкл.) ще се обучават от разстояние в електронна среда. Всички ученици ще се обучават по утвърденото седмично разписание за II учебен срок. Учебните часове за всички паралелки започват в утвърденото време за присъствено обучение;
  5. По изключение обучението на учениците от V, X и XI клас ще бъде присъствено от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. (вкл.). Останалите ученици от VI до XII клас (вкл.) ще се обучават от разстояние в електронна среда;
  6. По изключение обучението на учениците от VI, IX и XII клас ще бъдe присъствено от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. (вкл.). Останалите ученици от V до XI клас (вкл.) ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.