Древна история и нови технологии – един различен начин за подготовка


Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е училище, което се стреми да внедрява нови технологии. Ръководството на училището осигурява най-съвременна техника и облачни платформи на своите педагогически специалисти, което дава възможност за атрактивно и интерактивно обучение.

  

Учениците от XIе клас, които изучават историята като профилиращ учебен  предмет,  показаха завидни знания по история и цивилизации по време на интерактивния урок, който се проведе на 08.10.2021 година. Урокът беше за упражнения, като вместо използване на традиционни методи за работа бе използвана платформата Mozabook/Mozaweb, където чрез интерактивни игри, учениците, разделени на два отбора се състезаваха, като за победа им беше необходимо да използват знанията си по история на Древен Египет. По този начин в неформална среда, чрез съчетаване на традиционни и съвременни методи, ученето се превръща в игра, чрез която учениците да се подготвят по-лесно и да покажат по-добри резултати.

Работата на учениците от XIe клас и техният учител по история и цивилизации Илиян Тосков е пример затова, как една наука, която се основава на минали събития, но съчетана със съвременни технологии, може да се превърне в забавна и интересна.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.