В очакване на Деня на толерантността


Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е сред водещите по успеваемост на учениците и активността им както в олимпиади, състезания и конкурси, така и в извънкласни и извънучилищни дейности. Разнообразни са, например, групите за занимания по интереси. Застъпени са всички направления – чужди езици, информационни технологии, обществени науки, природни науки, български език и литература, изкуства, спорт, предприемачество и икономика.

Чрез разнообразни извънкласни дейности, училището се стреми да съхранява националните добродетели, присъщи на българския народ, да възпитава у учениците си общочовешки ценности. С наближаването на 16 ноември – Международен ден на толерантността, учениците от IXe клас – профил „Чужди езици“, под ръководството на техния класен ръководител Христо Михайлов се включиха в поредица от извънкласни дейности, в които с ентусиазъм пресъздадоха своите разбирания за толерантност в рисунки и постери. Своите пъстри послания за мир, разбирателство, взаимопомощ и търпимост, учениците вложиха в информационен кът, посветен на толерантността. В мултимедиен продукт – кратък клип, учениците отправиха своя призив за повече хуманност и доброта във взаимоотношенията ни. Краткият клип ще бъде публикуван на 16 ноември в сайта на училището и в социалните мрежи, за да достигне до сърцата на повече хора.

 

И, тогава, както се пее в една наша популярна естрадна песен:
„И ако до всяко добро същество,
застане поне още едно…“
В своите рисунки, постери, стихове и послания, учениците изразяват своите надежди за повече „добри същества“ в България и навсякъде по света.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.