Изложба от постери и рисунки на тема:,,Екологични проблеми и опазване на околната среда“


  В СУ ,,Васил Левски“-Крумовград учители и ученици работят успешно по различни проекти. Проектният метод предоставя много възможности за развиване на креативността, изследователските умения на учениците и способността им да изразяват себе си. В часовете по френски език ученици от XIа и  XIIа клас работиха по краткосрочен проект, свързан с учебното съдържание. Учениците изразиха своето отношение към екологичните проблеми и опазването на околната среда чрез постери и рисунки. Освен затвърдяване на новата лексика по френски език и изява на творческите им способности, работата по проекта даде възможност да се обвържат знанията по езика с другите културнообразователни области. Проектният метод активизира учениците за участие в процеса на обучение и творческо мислене, формира положително отношение към изучаването на чужд език, поддържа интерес към предмета

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.