Интерактивен и бинарен урок с ученици от 9 а и 7 а клас в СУ „В. Левски“ гр. Крумовград


Епидемичната обстановка не е проблем за провеждането на разнообразни уроци и търсене на различни методи на преподаване с цел мотивиране на учениците за по-активно участие в учебния процес. В час по технологии и предприемачество и английски език, учениците  от 9 а и 7 а клас се запознаха с източниците на информация в училище – библиотеката и база данни. Информацията, която може да се ползва в библиотеката, бе нагледно презентирана от г-н Христо Михайлов.

 

Информация за другия източник бе предоставена от техният преподавател – г-жа Здравка Пачева. С голямо внимание и интерес слушаха учениците, защото им предстои решаване на различни казуси и вземане на важни решения, свързани с дейността на предприемача. Те осъзнават, че информацията е един от основните ресурси  при стартиране на собствен бизнес и правилните решения в голяма степен зависят от информационната осигуреност.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.