Ученици


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

Седмична програма през I срок на учебната 2018-2019 година

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
V клас VI клас VII клас VIII клас
IX клас X клас XI клас XII клас

График за провеждане на класни и контролни работи с учениците от V до VIII клас през 2018-2019 учебна година – I срок

График за провеждане на класни и контролни работи с учениците от IX до XII клас през 2018-2019 учебна година – I срок

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2018-2019 г.

Националното външно оценяване през учебната 2017-2018 г.

Националното външно оценяване за IV клас

10 май – Български език и литература;
14 май – Математика;
16 май – Човекът и обществото;
17 май – Човекът и природата.

Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 21 и 23 май 2018 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас.

Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 11 до 15 юни 2018 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Учебно-изпитна програма по български език и литература за 7 клас – НВО и приемен изпит

Учебно-изпитна програма по математика за 7 клас – НВО и приемен изпит

Литературни произведения, които се изучават в трети клас

Литературни произведения, които се изучават в четвърти клас

Литературни произведения, които се изучават от пети до дванадесети клас

Вашият коментар