Ученици


Заповед за стипендиити за I срок на уч. 2021 2022 г.

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- II срок 2020-2021 г.

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2020-2021 г.

 Национални външни оценявания

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

-Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
-Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас 

-Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
-Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Х клас

-Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
-Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа -Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- II срок 2019-2020 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

 ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2019-2020 г.

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап на обучение през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на класните и контролните работи с учениците от V-VIII клас през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на класните и контролните работи с учениците от IX-XIII клас през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на факултативните учебни часове и на консултациите с ученици през учебната 2019-2020 г. в начален етап

Националното външно оценяване през учебната 2019-2020г.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Учебно-изпитна програма по български език и литература за 7 клас – НВО и приемен изпит

Учебно-изпитна програма по математика за 7 клас – НВО и приемен изпит

Литературни произведения, които се изучават в трети клас

Литературни произведения, които се изучават в четвърти клас

Литературни произведения, които се изучават от пети до дванадесети клас

Вашият коментар