Ученици


ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2020-2021 г.

Националното външно оценяване през учебната 2019-2020г.

VII клас

Заповед № РД09-92005.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас (публ. 12.05.2020 г.)

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- II срок 2019-2020 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

 ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2019-2020 г.

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап на обучение през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на класните и контролните работи с учениците от V-VIII клас през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на класните и контролните работи с учениците от IX-XIII клас през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на факултативните учебни часове и на консултациите с ученици през учебната 2019-2020 г. в начален етап

Националното външно оценяване през учебната 2019-2020г.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Учебно-изпитна програма по български език и литература за 7 клас – НВО и приемен изпит

Учебно-изпитна програма по математика за 7 клас – НВО и приемен изпит

Литературни произведения, които се изучават в трети клас

Литературни произведения, които се изучават в четвърти клас

Литературни произведения, които се изучават от пети до дванадесети клас

Вашият коментар