Ученици


 

Седмична програма през I срок на учебната 2019-2020 година

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап на обучение през 2019-2020 учебна година – I срок

График за провеждане на факултативните учебни часове и на консултациите с ученици през учебната 2019-2020 г. в начален етап

 

График за провеждане на класни и контролни работи с учениците от V до VIII клас през 2018-2019 учебна година – I срок

График за провеждане на класни и контролни работи с учениците от IX до XII клас през 2018-2019 учебна година – I срок

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2018-2019 г.

Националното външно оценяване през учебната 2017-2018 г.

 

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Учебно-изпитна програма по български език и литература за 7 клас – НВО и приемен изпит

Учебно-изпитна програма по математика за 7 клас – НВО и приемен изпит

Литературни произведения, които се изучават в трети клас

Литературни произведения, които се изучават в четвърти клас

Литературни произведения, които се изучават от пети до дванадесети клас

Вашият коментар