Самостоятелна форма


ГРАФИК
за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет

Дата, час

Клас


 

Всички изпити се провеждат в стая № 212 с изключение на изпита по ФВС, който се провежда във физкултурния салон на училището. Начало на изпитите -14.30 часа.

Продължителността на изпитите е:

          Три астрономически часа за изпитите които се провеждат в писмена форма и за писмената част на изпита;

          По преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути за устната част на изпитите.

          Три астрономически часа – за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите.

                        

Вашият коментар