Училищни документи


График за провеждане на факултативните учебни часове и на консултациите с ученици през учебната 2019-2020 г. в начален етап

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап на обучение през 2019-2020 учебна година – I срок

График за дейностите по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация- 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА – І срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО З Б А К ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА – начален етап

Вашият коментар