Дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране”

Ученици от XII б клас, с ръководител Здравка Пачева – старши учител, взеха участие в Седмо дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране”, организирано от катедра „Финанси и кредит“ при  СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. В отбора участваха: Ема Йорданова, Несрин  Байрям, Хълмие Чауш и Хюлия Бекир. Учениците влезнаха в ролята на креативни новатори и предприемачи и разработиха проектна бизнес идея за създаване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Крумовград. Бизнес идеята беше представена от позицията на фирма с осигурен начален капитал и банкова кредитна линия. Отборът беше разпределен в направление „Coca-Cola HBC Bulgaria“ и използваха банковите продукти на „Първа инвестиционна банка“ . Учениците изготвиха детайлен доклад, описващ бизнес плана и PowerPoint презентация, извеждаща ключовите предимства на бизнес плана. Бизнес идеята беше оценена от компетентно жури и учениците получиха отборна награда – отличие за най-оригинална бизнес идея.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране”

Иновативен урок на тема “Живеeм заедно – празнуваме различията. В очакване на Рождество Христово – Бъдни вечер” – 15.12.2019 г.

Наближава един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. В продължение на 3 седмици третокласниците  от СУ “Васил Левски”, които работят по иновация “Ние в XXI век”, направление “Толерантност и етнорелигиозен диалог” се подготвяха за иновативният урок на тема “Живеeм заедно – празнуваме различията. В очакване на Рождество Христово – Бъдни вечер”. За тази цел те научиха най- хубава приказка за най- хубавото и добро дете – Иисус и най-добрата и свята майка на света  – Мария. Изработиха с много старание и желание и Рождественската сцена и всичко това представиха на своите нови приятели от Неделното училище към храм “СВ. Успение Богородично” – град  Кърджали.

 

В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае много доброта, хармония в семейството, здраве, добронамереност,с които да направи света по-добър и съвършен.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Иновативен урок на тема “Живеeм заедно – празнуваме различията. В очакване на Рождество Христово – Бъдни вечер” – 15.12.2019 г.

Националната седмица на четенето: 9 – 13 декември 2019 година

Интересни и вълнуващи инициативи се провеждат в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград с учениците от  начален етап през Националната седмица на четенето.

В първия ден от седмицата  ученици от първи и четвърти клас посетиха библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1914. Първокласниците разбраха от къде могат да взимат книжки, когато се научат да четат, а четвъртокласниците  четоха с интерес откъси от книги. Те изразиха  желание да станат редовни читатели на библиотеката.

Мъдри мисли и цитати за книгата намериха учениците от четвъртите класове и в екипна работа изготвиха табло в коридора на третия етаж. Някои от тях, учениците научиха наизуст.

А в следобедните часове  седмицата на четенето беше отбелязана по нетрадиционен начин. Разделени на групи учениците подреждаха пъзели от текстове на приказки.С желание и ентусиазъм всички ученици се включиха в четене на правилно свързаните текстове. Към всяка приказка приложиха илюстрация и така изготвиха интересни пъзели с приказки.

Инициатвата  „Сподели ми книга, сподели ми знание“, проведена с учениците от III клас в групите за целодневна организация на учебния ден, провокира интереса към четенето. Учениците четоха, разказваха и препоръчваха прочетена книжка на съучениците си.

„Рождество Христово“ –  Рождественската сцена бе представена пред второкласниците от учениците от трети клас.

Учениците от трети клас разказаха на своите приятели от втори клас най – хубавата и най – истинската приказка на света.

Това е историята за най – красивото и най – доброто Дете – Иисус, за най – красивата и най – добрата майка Мария и за техния приятел Данил.

Малкият подвижен театър развълнува по-малките ученици, които им се отблагодариха с аплодисменти.

Второкласници   от IIб рецитираха стихове за Коледа и Нова година в ДГ „Митко Палаузов“. Децата слушаха с интерес  гостите, а учителките в детската градина насърчиха своите бивши възпитаници за  повече съвместни изяви.

Състезание за най-добър четец се проведе във IIв клас, където победителят получи значка. Тя ще бъде присъждана всяка  седмица на най-добрия четец, определен в поредното състезание. Стремежът към наградата ще   мотивира учениците  и ще повиши интереса към книгите. В часовете за занимания по интереси след обяд  учениците от групите за целодневна организация на учебния ден с удоволствие се въплътиха в герои от приказки чрез четене по роли.

Учениците от първи клас в часовете за занимания по интереси разпознаваха приказни герои по описание, рисунка или мим. Помощници при четенето бяха  и  родители. Те  четоха гатанки  на първокласниците, които все още не са изучили всички букви, но се справяха блестящо с отговорите на въпроса „Що е то?“

Учениците от 4 „б“ клас се  включиха в „ Седмицата на четенето „ като    разглеждаха  книжки, написани на английски език.  Те  с  радост четоха  и превеждаха  щафетно  приказката „Малечка –Палечка“.

Националната седмица на четенето в начален етап ще завърши със заключително дефиле на приказни герои от първи клас по коридорите на училището.

С това няма да приключат инициативите и дейностите за насърчаване на четенето през цялата учебна година, но  наситената с дейности седмица на  четенето има категоричен принос за повишаване на интереса към четенето и книгите.

Националната седмица на четенето-презентация

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Националната седмица на четенето: 9 – 13 декември 2019 година

„Мама чете най-добре“

На 04.12.2019 г. с първокласниците от групите  за ЦОУД се проведе дейност по  Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите  на институциите от предучилищното и училищното образование“.  Майки на първокласници прочетоха приказки в часа за занимания по интереси. Учениците слушаха с интерес, нарисуваха илюстрации към приказките и изработиха постер на класа.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за „Мама чете най-добре“

Преходът от закон към практика или прилагането на компетентностния подход в училище

Във връзка с изпълнението на плана за квалификационна дейност и решение на Педагогическия съвет при СУ „Васил Левски” – град Крумовград, със съдействието на РУО – Кърджали, от 30.11. 2019 г. до 04.12.2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията – гр. Банкя проведе изнесено и дистанционно обучение на педагогически специалисти на тема: «Прилагане на компетентностния подход от педагогическите специалисти за успешно развиване на ключови компетентности от учениците за качествен и ефективен образователен процес». Основната цел на обучението беше промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности за преориентиране на традиционната образователна парадигма за преподаване на знания, формиране на умения и навици към създаване на условия за овладяване на комплекс от компетенции.

Темата придоби актуалност в редица изказвания на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, както и в неговото обръщение към учителите и училищните директори от 29.11.2019 г.: „Обществото изисква от нас по-добри резултати”.

Впрочем компетентностният подход датира в педагогическата литература още от 60-те години на XX век, но днес той е обвързан с нормативната уредба.Това определи и избора на темата за обучението. В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование, нужно за XXI век, се посочва, че тъй като глобализацията продължава да изправя Европейския съюз пред нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор от компетентности, за да може да се приспособява гъвкаво към бързо променящия се и по-сложен свят, в който творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени от простия обем от знания. Стремежът към адекватност със съвременните реалности предполага преход на образованието от квалификационния подход към компетентностен.

В осем присъствени часа участниците в обучението с лектор Ивана Даутова от НЦПКПС –  гр. Банкя се запознаха с новата визия на българското образование в лабиринта на нормативната уредба и възможностите за прилагане на компетентностния подход в училищната практика, т.е. как да се осъществи преходът от закон към практика.

В еволюционното развитие на компетентностния подход до днес и на свързаните с него понятия „компетентност“ и „компетенция“ могат да се разграничат четири основни етапа.Последният от тях изисква усилията на цялото ни общество, за да се създадат у учениците ключови компетентности за ефективната им реализация, което ще подобри и резултатите от PISA, НВО и ДЗИ.

СУ „Васил Левски”, град Крумовград е иновативно училище и в него работят креативни и мотивирани учители. С активното си участие в обучението те заявиха категоричната си позиция, че  днес новата парадигма изисква училището да се превърне в учеща се организация – където учителят постоянно се учи, като определя начините за достигане на стандартите, начините за диалог с ученика, начините на взаимодействие с колегите си за улесняване развитието на ученика. Ученикът трябва да се намира в действителна ситуация на цялостно учене – в която той да е включен емоционално, интелектуално и в която да развива цялата си личност и интелигентност, а не отделни компоненти.

Тази категоричност прозвуча и в думите на директора на училището г-н Цветан Терзиев, че е мотивиран да подкрепя всяка иновативна идея и да насърчава креативните учители, защото училището следва да се превърне в истинска общност на учещи се, в която ръководители, учители и ученици се учат как да вършат по-добре и по-добре своята работа заедно, за да може всеки да напредва оптимално.

Успешно бе съчетана присъствената и дистанционната форма. Обучението приключи  с  разработка и представяне на иновативни уроци.

 

Единствено чрез прилагането на компетентностния подход  в училищната практика ще отговорим на очакванията на обществото, за което апелира и министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. Крайната цел на училището трябва да е учениците постоянно да подобряват и да разширяват своите интереси, да подобряват своите способности и да развиват характера си, да стават по-добри и по-добри всеки ден и да помагат на другите да правят същото.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Преходът от закон към практика или прилагането на компетентностния подход в училище

Изложба в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

Във връзка с отбелязването на 30 години от падането на Берлинската стена, на 28.11.2019 г. в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград, ще бъде показана първата по рода си пътуваща изложба „Свидетели: Памет за концлагера „Белене“. Посветена е на жертвите на най-големия лагер за политически затворници на тоталитарния режим в България. Изложбата е инициатива на фондациите „Остров Белене“, „Истина и памет“ и културен център „Евгени Босилков-Белене“. Официалното откриване ще бъде в 14:00 часа от журналиста Христо Христов. Изложбата е съставена от 20 пана показващи хронологично живота в концлагера чрез свидетелства на оцелели лагеристи. Експозицията показва как е създаден концлагерът на остров „Персин“. Бившите затворници на режима разказват за робския труд, на които са били подложени, побоищата и карцера, в които са изтърпявали наказанията, бита и условията на живот, дажбите и глада в лагера. На съседния остров „Щурчето“ пък е функционирал женски лагер. Изложбата показва различни слоеве на българското общество, въдворявани в „Белене“, дипломати, политици, функционери на БКП, представители на мюсюлманската общност, съпротивлявали се срещу насилствената смяна на имената през 1985 г. Целта на пътуващата изложба е да запознае обществеността в България със събития станали по време на тоталитаризма в най-големия лагер за политически противници на комунистическия режим, за да бъдат извадени от забрава. Акцентът е върху съдбите на жертвите и техните спомени. За първи път от тази учебна година информация за този исторически период е в учебниците за 10 клас по история и цивилизация. Изложбата ще остане подредена в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград до 8 декември 2019 г.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Изложба в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

Ден на християнското семейство – традиции и обичаи. Иновативен урок с учениците от трети клас при СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

На 21 ноември учениците от трети клас, при Иновативно  СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград, отбелязаха Деня на християнското семейство с много старание и уважение към истинските християнски ценности.  Иновативните третокласници,  съвместно със своите родители и насоките на  класните ръководители:  Димитрина Стоянова, Николина Иванова и Пенка Манолова, в продължение на две седмици проучваха и съгласуваха  мнения  за изработването на свои проекти. В тях те представиха  наученото за църковния празник Въведение Богородично, както и за традициите и обичаите свързани с празника в народния календар.

 

С огромно вълнение споделиха наученото  пред своите родители и учители в организираната беседа със свещеника на храм “Св. Иван Рилски“ – гр. Крумовград.  Отецът поздрави учениците за желанието и старанието, което проявяват. Добави,  че празникът на християнското семейство е важен за всички нас, за да си напомним колко сме свързани и важни едни за други. Удоволствие за всички присъстващи беше да опитат от приготвената постна питка, от родител на ученик от IIIа клас, по описаната в ученическите проекти рецепта

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на християнското семейство – традиции и обичаи. Иновативен урок с учениците от трети клас при СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

Седмицата на толерантността във 2б клас

Толерантност-
една топла усмивка,
една подадена ръка,
един по-хубав свят!

Под този надслов премина седмицата на толерантността във  2б клас на СУ “Васил Левски“

Слънцето е за всички!
Небето е за всички!
Многоцветната дъга е за всички!
Тревите и цветята са за всички!
Светът е за всички!

Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото, всички ние сме деца и сме равни помежду си.
Различията между нас правят живота красив и интересен!

Второкласниците изработиха табло с правилата  на толерантно поведение, гледаха и коментираха  презентации по темата, четоха притчи за честността, добротата и приятелството.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Седмицата на толерантността във 2б клас

Иновативна екскурзия в Хасково

Учениците от IIа клас на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград участваха със своите родители и учители в интересна иновативна екскурзия до гр. Хасково на 17.11.2019 г. Това се случи поради това, че децата са участници в иновацията „Ние в XXI век“, направление „Здравно образование“. Класният им ръководител Даниела Бояджиева предварително бе дала насоки на родителите за включването им в провеждането на интегриран урок по Околен свят на тема „Диви и домашни животни“ и Изобразително изкуство на тема „Моделиране“ извън района на училището.  Самата екскурзия е по идея на част от родителите, които я планираха, организираха и проведоха.

  

Учениците посетиха зоологическата градина, където бяха изненадани от своите родители с активното си участие в  урока, който е основан на проектно-базираното обучение. В ролята на обучители бяха техните родители, които по интересен и забавен начин чрез дискусии, сценарии, сюжети, практически умения и забавни ролеви игри представиха темата на децата си. Това  занимание е само първата част от тематичните единици, като работата на децата ще продължи и в учебните часове по съответните предмети.

Урокът е част от дейностите по иновацията „Ние в XXI век“, по която второкласниците  работят  вече втора година.

Похвално е отношението на всички тези родители, които са съпричастни към училищния живот на децата си! Те вече имат нови идеи за следващата иновативна екскурзия, а децата с нетърпение очакват такива изненадващи пътувания!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Иновативна екскурзия в Хасково

Успех за Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград на международното състезание „Бобър-България”

За поредна година ученици от СУ „ Васил Левски“ – Крумовград  участваха в състезанието „Бобър-България“, което е част от Международното състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност. В България състезанието се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при БАН. Организаторите оповестиха резултатите от on-line състезанието, което се състоя на 10 ноември 2019 г. Във възрастовата група VIIІ – ІX клас участниците са били 227, предимно възпитаници на математически и природоматематически гимназии.

Учениците  от девети клас, с преподавател Гергана Иванова, показаха отлични знания и умения и постигнаха високи резултати.

Сузан Расим Онбашиева  от IX e клас  се класира 17-та от общо 227 участници  и е първа в областта. Набрала е своите 103 точки за 27 минути и 27 секунди.Ученичката постигна резултат 103 от общо 128 точки за време 27m 27s.

Симана Юлиянова Петлева от IX e клас постигна висок резултат – 74 точки за време 29 минути 53 секунди.

За достойното си представяне учениците получиха сертификати от организаторите.

Ръководството на училището поздравява учениците и техния преподавател за трудолюбието им и за постигнатите  резултати  на международно ниво.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Успех за Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград на международното състезание „Бобър-България”