ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

   Драги ученици,
  уважаеми служители, родители и съграждани,

На 22 септември 1908 г. българският народ обявява своята независимост от Османската империя. Този ден е върхът в усилията на българския народ, който мечтае да изгради свободна и независима държава за бъдещите поколения. На политическата карта на Европа се появява Царство България, а княз Фердинанд е обявен за цар.

„Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде според както той иска“, се казва в манифеста на княз Фердинанд, с която се провъзгласява независимостта от Османската империя.

Това е ден, в който трябва да си припомним, че ако искаме да бъдем успешни и да просперираме, то трябва да бъдем единни като нация и да работим за общите интереси на обществото.

Само едно просветено общество е гарант за независимост и просперитет, а Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград е училище, което  осъзнава ролята на образованието и се стреми да възпитава своите ученици в морални и духовни ценности, които да ги превърнат в стожер за просперитет на Родния край и Отечеството.

Честит празник! Да живее свободна и независима България!

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Петнадесети септември отново се превърна в истински празник в Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград

Свърши лятото, а с него си отиде и дългата лятна ваканция. Отново е 15.09., отново е първият учебен ден! Празник, символ на вечното начало и  на духовното съграждане, ден на тържеството на духа и знанието, символ на почитта на българина към знанието и образованието. Прекрачваме в новата учебна година с усмивка и с вяра, че тя ще бъде изпълнена с успехи, красиви дни и със здраве!

Днес, в двора на СУ “Васил Левски“- Крумовград, всички бяха  развълнувани – и учители, и ученици, и родителите на първокласниците. Преподавателите, с трепет очакваха да видят порасналите си ученици, а децата нямаха търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и игри. Безспорно най-развълнувани бяха най-малките – първокласниците, които за първи път щяха да прекрачат прага на родното училище, за да трупат знания и да създават нови приятелства.

Тържествената церемония по  откриването на новата учебна година се проведе присъствено, на два етапа, в обновения двор на сградата на начален етап. Ритуалът започна в 09:00 часа  за учениците от I, II, V, VI, IX и  Х  клас с посрещане на училищното знаме и изслушване на химните на РБ и ЕС. Поради епидемичната обстановка, откриването на учебната година с останалите класове- III, IV, VII, VIII, XI и  XII, се проведе в 10:00 ч.

   
Гости на тържеството бяха: Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград, Венета Добрева- старши експерт към  РУО – гр.Кърджали, Лейля Исмаил – директор ЦПЛР-ОДК- гр. Крумовград, Станка Паскалева – директор на детска градина „Митко Палаузов“-Крумовград, Елеонора Славянова -директор на детска градина „Юри Гагарин“-Крумовград, Радостина Пашова – председател на Обществения съвет при СУ „Васил Левски“ – Крумовград и Ася Ангелова – родител на първокласник.

С пожелание за здраве, нови успехи , вдъхновение и съзидателност директорът на  Иновативно СУ „Васил Левски”, Цветан Терзиев, откри новата учебна година. В словото си той подчерта, че „ Всяка година първият училищен звънец трепетно събужда сетивата, за да припомни, че традицията да празнуваме учението е жива и трябва да бъде пазена, възпитавана и предавана на поколенията!

През изминалата учебна година училището се справи с предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията, и доказа, че обучението в електронна среда не може да замени живото общуване с учителите в класната стая, но въпреки това бяха постигнати големи успехи както в учебния процес, национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити, така и в състезания и олимпиади.

Тази учебна година също провокира куража, вярата, но и чувството за отговорност у всеки от нас да пазим не само собственото си здраве, но и здравето на околните, като спазва необходимите мерки, защото ситуацията на световна пандемия продължава. Но точно тази ситуация мобилизира усилията както на учители, така и на ученици и родители, за да се справим с предизвикателствата на новото време и да продължим уверено напред, надграждайки знания, развивайки компетенции, които гарантират както нашето настояще, така и нашето бъдеще.

Училището възпитава и е мястото, където учениците научават първите правила за живота и разбират, че тези правила трябва да се спазват, за да има хармония и ред.“

Своя емоционален поздрав към всички отправи госпожа Себихан Мехмед-кмет на община Крумовград.Тя сподели своите вълнения в този празничен ден и отбеляза,че този празник събира всички в едно, защото погледа на всички е отправен към бъдещето на страната.Обърна се с пожелание за здраве и дръзновение,упоритост и всеодайност към малките, които за първи път ще влязат в класните стаи. Благодари на учителите от СУ “Васил Левски“ за усилията, търпението и всеодайността по време на обучението по време на пандемия. Отличията и наградите, получени на олимпиади, състезания и конкурси са доказателство за положения труд и високия професионализъм.

Г-жа  Ася Ангелова, родител на първокласник, отправи своите послания както към най-малките, така и към всички останали ученици и към учителите за здрава, спорна и успешна година.

Поздравителен адрес от екипа на РУО – гр.Кърджали прочете г-ца Венета Добрева.

Особено вълнуващо бе и посланието на второкласниците към най-малките ученици, те дадоха най-ценните съвети как да се справят в първи клас.

Първият учебен ден има особена емоция за първокласниците. Предстоеше им първата среща с учителя,  първата крачка към безкрайния път на познанието. Своите вълнения пред всички споделиха малките първокласници Берк, Алис и Цветан с прекрасното си изпълнение. Господин Терзиев им връчи комплекти с учебници.

Дванадесетокласниците  Теодора Димитрова и Радиян Манев връчиха символичния „Ключ на знанието“ на учениците от І клас с пожелание да бъдат творци, мечтатели и откриватели. Да имат самочувствието, че могат да постигнат мечтите си, да бъдат позитивни и всеотдайни в делата си.

Ритуалът приключи с изпращане на училищното знаме.

По стара традиция за късмет  господин Цветан Терзиев плисна вода пред първокласниците .Изпълнени с вълнение и трепети малките първокласници за първи път прекрачиха прага на своето училището, преминавайки под красивата, цветна арка от балони, водени от своите първи учители. Всички те получиха подаръци от Себихан Мехмед -кмет на община Крумовград, от инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс –Крумовград и Венета Добрева-общински съветник.

Би първият звънец. С трепет всички се отправиха към класните стаи.

   

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година  смело и решително!

УСПЕШНА И ЗДРАВА УЧЕБНА ГОДИНА!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Петнадесети септември отново се превърна в истински празник в Иновативно СУ „Васил Левски“ – Крумовград

Съобщение

Тържествено откриване на новата 2021 /2022 учебна година с учениците от I, II, V, VI, IX и Х клас.
Начало: 09:00 ч.
Място: дворът на сградата на начален етап

Тържествено откриване на новата 2021/2022 учебна година с учениците от III, IV, VII, VIII, XI и XII клас.
Начало: 10:00 ч.
Място: дворът на сградата на начален етап

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, 2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2021 г

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, 2021 г.

Участие в петдневно обучение в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

От 23.08 .2021 г. до 27.08.2021 г.  17 ученици от трети клас  при СУ „Васил Левски“ –  гр. Крумовград   и техните  ръководители  Анка  Иванова, Златка Шанкова и Гюлшен Халисолу, активно  участваха в   обучение за реакция при  наводнения и последващи  кризи.  Учениците се включиха в теоретични и практични занимания  в центъра за обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност  и защита на населението“ (ГДПБЗН) в с. Бошуля, обл. Пазарджик.

Проектът се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност  и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР), финансиран  по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Обучението се осъществи  при строго спазване на противоепидемичните мерки.
Обучители  бяха служители на РД ПБЗН –  гр. Кърджали.

 

В края на специализираното обучение се отчете, че учениците са придобили знания и умения за бърза реакция при наводнения и последващи кризи. Знанията за причините и за същността на наводненията, техните характеристики им помогнаха да избират най-подходящия начин за действие.

Учениците усвоиха правилата за  действие и  поведение  преди , по време  и след наводнения  чрез интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване,викторини, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение.

  

На  всеки участник  в обучението бе  предоставена и книжка, която по достъпен начин, под формата на занимателни истории и допълнителна информация  представя най-важните правила за поведение при наводнения.

Доволни и щастливи от придобитите знания и умения , учениците си тръгнаха от обучителния център. На Автогара – Крумовград емоционално бяха посрещнати от родителите си и техните близки.

За показания професионализъм ръководството на училището изказва своята благодарност на обучителите от  РД ПБЗН –  гр. Кърджали, както и на ръководителите на групата.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Участие в петдневно обучение в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

Дейностите по Национална програма „Отново заедно“ в СУ „Васил Левски“ – Крумовград продължават

Ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград продължават да се наслаждават на богата програма от дейности, която дава възможност за развитие на техните умения в различни направления, а така също и за преодоляване на социалната изолация.

В Почивна база „Чавдар“ – гр. Обзор те се включиха в хоротека – разучаване на различни балкански хора.

Учениците се наслаждават и на красотата на Черно море. Престоят на плажа е изпълнен с много забавления и емоционални моменти.

    

Групата посети  и град Варна, където разгледаха част от града, а също така посети и Военноморския музей. Там учениците разгледаха редица експонати, а същото така се запознаха с биографията на редица български моряци, допринесли за развитието на военноморското дело в България и отдали живота си за родината. С голям интерес  посетиха и Аквариума във Варна, където имаха възможност да разгледат морските обитатели на Черно море.

През прохладните вечерни часове се наслаждават на прекрасни гледки по крайбрежната улица на град Обзор и участват във вечерните дейности на комплекса – забавни игри и маскарад.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Дейностите по Национална програма „Отново заедно“ в СУ „Васил Левски“ – Крумовград продължават

СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград изпрати втора група по Национална програма „Отново заедно“.

Тридесет ученици и техните ръководители – г-жа Станка Михайлова, г-н Христо Михайлов и г-н Илиян Тосков ще реализират богата програма от дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на учениците, а също така и преодоляване на социалната изолация.

През първия ден бяха реализирани редица образователни дейности. Беше посетен Музеят на солта в Поморие. Там учениците се запознаха с технологията за добив на сол, а също така и с ключовата роля на солта като ресурс през вековете.

Учениците посетиха и античната куполна гробница „Кухата Могила“. Там се потопиха в античната история.Гробницата датира от ІІ – ІІІ век. Приета е научната хипотеза, че съоръжението е служило за мавзолей (хероон) на богата анхиалска тракийска фамилия, в който са се извършвани религиозни ритуали посветени на култа към слънцето. Античната куполна гробница е най-голямата, откривана някога в България и е единствена по рода си на Балканския полуостров.

След като се настаниха в Почивна база „Чавдар“ ученици имаха възможност да упражнят уменията си по стрелба с лък, която е способ за ловуване и воюване от най-дълбока древност. С много емоции те си припомниха това древно умение на своите предци.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград изпрати втора група по Национална програма „Отново заедно“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ, 2021 г.

Съобщение относно провеждане на изпитите през сесея август-септември 2021 г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ, 2021 г.

Незабравими мигове в Албена

Ученици от СУ „В. Левски“ – гр. Крумовград реализираха своето туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ във в.с. Албена. Програмата във ваканционното селище беше изпълнена със забавления на плажа, атракции и разходки в парковата зона. Учениците участваха в предвидените екскурзии, които допринесоха за интелектуалното и емоционалното им развитие. Пътуваха до Балчик, където разгледаха  Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ и Ботаническата градина. Припомниха си исторически факти свързани с Междусъюзническата война. Проявиха интерес към запазените в парка екзотични видове като каучуково и бонбонено дърво, древно гинко, магнолия и др. В морската столица – Варна разгледаха Археологическия музей, където имаха възможност да видят най-старото златно съкровище. Силно впечатлени бяха от богатата музейна експозиция. С желание се включваха в заниманията, провеждани от аниматор на плажа и откритата сцена във ваканционното селище. Щастливи и удовлетворени от разнообразната и наситена със забавления програма се прибраха в Крумовград, където ги посрещнаха техните родители.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Незабравими мигове в Албена