ОБИЧАЙ И ПАЗИ ТРАДИЦИИТЕ СИ!

Под този надслов  с учениците от  IV а, IV б и IV в клас, при СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград, беше проведена дейност по иновация „Ние в XXI век“, направление „Толерантност и етнорелигиозен диалог“ на тема „Народни носии в родния край“. Водени от желанието да опознаят своите корени, учениците влязоха в ролята на репортери и проучиха какво е било традиционното облекло при различните етноси в Източните Родопи.  Огромно вълнение предизвика у тях досега до  запазените и до днес народни носии, оставени на техните родители в наследство. На импровизирано дефиле четвъртокласниците, заедно с преподавателите г-жа Трендафилова и г-н Карамфилов, представиха мъжка и женска празнична носия като обясняваха нейната специфика и самобитност при отделните етноси.

В заключение учениците споделиха, че нашата родина България е малка като територия, но богата със своите природни и културни забележителности, с народ, който се е доказал през вековете с трудолюбие, гостоприемство и толерантност. Тук, в мир и разбирателство, живеят различни етноси, които пазят в спомените си пъстротата на носиите, своите традиции и обичаи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ОБИЧАЙ И ПАЗИ ТРАДИЦИИТЕ СИ!

СУ „Васил Левски“ – Крумовград изпрати своите зрелостници

С много вълнение, емоции  и очакване момичетата и момчетата от Випуск 2021 за последен път се събраха  в училищния двор на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград. Горди със своята зрелост, но някак плахи пред неочакваното, но желаното, те със сълзи на очи си припомниха лудориите в училище, своите преподавателите и класни ръководители, оставили трайна следи в душите и сърцата им.

Тъжен, но и радостен миг. Тъжен за училището, защото поредният випуск напуска класните стаи, но и радостен за зрелостниците, защото те завършват своето дванадесетгодишно обучение и окрилени от младостта, поемат по широкия път на живота.

Тази година СУ „Васил Левски“ – Крумовград изпрати 3 паралелки:

– XII „а” клас – профил „Природоматематически”, с класен ръководител Галя Карапачова;
– XII ”б” клас – профил „Технологичен – Туризъм”, с класен ръководител Соня Димитрова;
– XII „е” клас – профил „Чуждоезиков”, с класен ръководител Христо Михайлов.

Тържеството започна с посрещане на училищното знаме, изслушване на химните  на Република България и на Европейския съюз, след което директорът на училището Цветан Терзиев  се обърна към присъстващите като изтъкна, че  както всяка учебна година, училището  се разделя с порасналите вече свои възпитаници.

Развълнуван директорът на иновативното училище за последен път се обърна към зрелостниците и отправи своето послание към тях: „Вие оставихте следа в историята на училището ни с успехите на олимпиади и състезания, с изпълненията на актьори и рецитатори, с доброто отношение към учителите си, с благотворителни кампания и участие в туристическия отряд, с естетичните послания и емоции.

И добави: Всичко, което сте научили в училище ви пожелавам да успеете да го приложите в живота. Казват, че мъдростта на живота не е в това да знаеш всичко, а да знаеш достатъчно, за да прецениш правилно всяка ситуация, да вземеш най-подходящите решения, да различаваш доброто от злото. Всеки от вас е различен, с различни възможности. Но най-важното е всеки да повярва в себе си, че може. Вярвайте, във   вътрешния си глас, посрещайте трудностите смело, а успехите с идеята, че можете и още.“

Директорът поздрави педагогическата колегия  за доказания професионализъм, а родителите за  подкрепата и доверието към учителите и служителите в СУ „Васил Левски” – гр. Крумовград.

Накрая той пожела на младите хора  да бъдат здрави, смели и креативни, достойни възпитаници на СУ „Васил Левски“  и да съхранят човешкото в себе си.

Последваха прочувствени и вълнуващи слова от името на зрелостниците.  Сълзи напираха в очите на всеки зрелостник  в знак на благодарност към своите учители и класни ръководители, а в небето полетяха десетки гълъби.

Директорът  връчи  грамоти и предметни награди на зрелостниците, завършили с отличен успех гимназиалната степен, както и за класиране на призови места в олимпиади, състезания и за активност в извънкласните дейности.

Последва прочувствено прощаване с училищното знаме .Спазвайки противоепидемичните мерки те се поклониха пред знамето на раздяла.

И ето ги днес, зрелостниците – випуск 2021, неузнаваемо променени, сигурни в себе си, със знанията и уменията си, с опита, със самочувствието, което придобиха в своето училище  през годините, следвайки избрания от  тях път. Изправени на прага на живота, те гледат към своето бъдеще с вяра и оптимизъм,  с благодарност към училището, което им е дало всичко необходимо да поемат по своя път, имайки куража винаги да успяват.

На добър път!

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СУ „Васил Левски“ – Крумовград изпрати своите зрелостници

Неучебни дни – 13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.

ЗАПОВЕД

 № 2238/12.05.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет – Протокол № 17/ 12.05.2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.за неучебни дни, но присъствени, в които да се проведат дейности, свързани със спорта и изкуствата.

ЗАС да изготви  проект за доклад до началника на РУО – Кърджали за уведомяване за взетото решение.

ЗАС да сведе заповедта до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение. Класните ръководители да запознаят учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед. Информация за неучебните дни да бъде публикувана и на сайта на училището за сведение на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Станка Михайлова, на длъжност заместник – директор.

 ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Неучебни дни – 13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.

Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с част от учениците от 10.05.2021 г. до 14.05.2021г.

 1. Присъствен учебен процес ще се провежда с учениците от V, VI, IX, XI и XII клас;
 2. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от I -IV клас (от 8:15 ч. за I и II клас и от 8:00 ч. за III и IV клас в сградата на начален етап);
 3. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на интернет страницата на училището;
 4. С учениците от VII, VIII и X клас продължава провеждането на  синхронно обучение от разстояние в електронна среда по установения ред.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с част от учениците от 10.05.2021 г. до 14.05.2021г.

Съобщение относно удължаване на срока за възстановения присъствен учебен процес с част от учениците до 07.05.2021 г.

На основание Заповед № РД09 – 1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г.:

 1. Продължава присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
 2. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от I и II клас (от 8:00 часа в сградата на начален етап);
 3. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от III и IV клас (от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап);
 4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикуване на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на интернет страницата на училището;
 5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас продължава провеждането на синхронно обучение от разстояние в електронна среда по установения ред.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно удължаване на срока за възстановения присъствен учебен процес с част от учениците до 07.05.2021 г.

Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 26.04.2021г.

На основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 26.04.2021 г.:

 1. Се възстановява присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
 2. С учениците от I и II клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
 3. С учениците от III и IV клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
 4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 26.04.2021г.

Успех на Адриана на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Успех на Адриана на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“!

Ден на Земята

Презентация – Ден на Земята

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на Земята

Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 12.04.2021 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ, на основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г., информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

 1. От 12.04.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес учениците от I до IV клас;
 2. С учениците I и II клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
 3. С учениците III и IV клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
 4. С учениците от VII, VIII и X клас ще се провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 5. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
 6. С учениците от V, VI, IX, XI и XII клас  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.) ще се провежда  синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 12.04.2021 г

Четвъртокласнички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са класирани на призовите първо и второ място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Адриана Младенова Даматова и Габриела Валентинова Иванова, ученички от IVб клас при СУ „Васил Левски“ –  гр. Крумовград, са класирани на първо място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ с резултат 41,5 точки. За пореден път Адриана и Габриела доказват, че положеният последователен труд и постоянство са пътят към успеха. Горди с постижението на своите възпитанички са техните учители Николина Иванова и Мария Димитрова.

       

На второ място е класирана  ученичката Габриела Харитева от IVв клас с резултат от 38,5 точки. Нейните ръководители  Пенка Манолова и Ана Каймакчиева се гордеят с трудолюбието и упоритостта на своята ученичка.

След арбитраж на националната комисия Адриана Младенова Даматова   ще представя област Кърджали на националния кръг на олимпиадата.

Нека да и пожелаем успех!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Четвъртокласнички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград са класирани на призовите първо и второ място на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“