Възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград получиха своите дипломи за средно образование

На 14.06.2021 година в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград се проведе тържествен ритуал „Връчване на дипломите на учениците от випуск 2021“. Ритуалът започна точно в уреченото време – в 10:20 часа на спортната площадка на училището. Развълнувани и с носталгия, момичетата и момчетата от випуск 2021 заеха местата си. Тържествено – със ставане на крака възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград посрещнаха директора на училището, своите учители, както и училищното знаме. Ритуалът бе тържествено открит с химните на Република България и Европейски съюз.

Директорът на училището – г-н Цветан Терзиев приветства учениците от випуск 2021, завършили средно образование и ги поздрави за успешно положените държавни зрелостни изпити.  Сръчността на класните ръководители – Галя Карапачова, Соня Димитрова и Христо Михайлов, както и на административния екип – Дафина Антонова, Емилия Карамфилова и Албена Вранчева, е причина училището ни да проведе ритуала седмица преди крайния срок.

В словото си г-н Терзиев се обърна към всички дипломирали се момичета и момчета от випуск 2021 с пожелание за успешна реализация, както във ВУЗ, така и в упражняване на дейности, за което не се изисква по нататъшна квалификация. Пожела им също и успешно да се възползват от знанията, уменията и компетентностите, които са придобили в училище и да се възползват от съветите, дадени им от учителите – да бъдат достойни граждани и с думите и делата си да показват винаги и навсякъде, че са възпитаници на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград.

Последва тържествено връчване на дипломите. Особено вълнуващ беше моментът на връчването на отличителни плакети на първенеца на випуска – Антонина Кючукова, следвана от Румяна Стефанова и Мерием Халил. След традиционните пожелания за успех и благополучие в живота, след изречени за пореден път думи на благодарност и признателност, всички на крака изпратиха училищното знаме, след което дипломираните възпитаници на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград поеха по своя път изпълнени с младежки плам и устрем, с мечти, цели и планове!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград получиха своите дипломи за средно образование

Интерактивен, бинарен урок по гражданско образование и предприемачество на тема: „Права и задължения на българските граждани – финансова грамотност“.

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е институция, в която се дава възможност на учениците да се развиват в различни направления, да се подготвят за живота.

Гражданското образование играе ключова роля за развитието на младото поколение, за да има гражданско общество, в което хората да се  интересуват от развитието на държавата, да има мнения по важни обществени въпроси и да се отстоява това мнение.

В Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград се изучават различни профилиращи учебни предмети – български език и литература, английски език, немски език, история и цивилизации, предприемачество, информационни технологии, география и икономика , математика, биология и ЗО, химия и ООС и др.

В честа практика се превърна провеждането на интерактивни и бинарни уроци, които да улеснят учениците при усвояването на знания, умения и компетентности.

 

 

 

 

С учениците от XI а,б,в клас се проведоха уроци, които имат за цел да им  помогнат да актуализират знанията си по  гражданско образование, да повишат познанията си за  правата и задълженията, които биха имали като  бъдещи работодатели или служители, а учениците от XIб клас демонстрираха познанията си по предприемачество и демонстрираха уменията си при определяне на размера на данъка при прогресивно и пропорционално данъчно облагане.

Активните граждани са тези, които познават правата си, изпълняват задълженията си и контролират разходването на публични средства, събрани чрез техните данъци. Това е гарант за проспериращо общество.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Интерактивен, бинарен урок по гражданско образование и предприемачество на тема: „Права и задължения на българските граждани – финансова грамотност“.

Отново „Иновации в действие“ в СУ „ Васил Левски“ – Крумовград

Увеличи се интересът и стремежът на  българските училища, да постигат подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на иновации. За учебната 2017/2018 година иновативните училища бяха 184, а за 2020/2021 година вече са 504.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Едно от тях е  Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград.

Училищната иновация е система от уроци и практически занятия в часовете по  български език и литература, обществени и природни науки и изкуства, в часа на класа, както  и в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии в три области на компетентност по гражданско образование: кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование. Основа за създаването й са иновативни практики предоставени от: Румен Костов – в толерантност и етнорелигиозен диалог, Димитрина Стоянова – в здравно образование, Веселин Тосков – в кариерно ориентиране.

Целта на иновацията е да се повиши качеството на гражданското образование в училището чрез иновативни методи на преподаване и прилагане на нововъведения по отношение на организацията на обучението.

Подцели:

  • Чрез кариерно ориентиране на учениците от IV, VII и X клас в часа на класа и чрез практическа работа в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии с ученици от IV до XII клас да се реализира позитивен модел за професионално ориентиране.
  • Чрез образование в толерантност и етнорелигиозен диалог да се изградят у учениците от I – IV клас позитивни поведенчески м
  • Чрез здравно образование да се развият у учениците от I – IV клас умения за поддържане на здравословен начин на живот.

Вече трета година училището реализира иновативения проект „Ние в XXI век“ в трите области на компетентност.

За втори път училището участва в Национална програма „Иновации в действие“, модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“ и модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в програмата.

От 4 до 6 юни 2021 година Средно училище „Васил Левски“ бе домакин на дейности по НП „Иновации в действие“ и посрещна участниците от Първо средно училище „Свети Седмочисленици” гр. Търговище и Средно училище „Васил Левски“ – гр. Ардино, област Кърджали. Целта на дейностите по програмата бе да се популяризира иновативната практика за работа с ученици с изявени дарби в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии и в часа на класа – запознаване на учениците от IV, VII и X клас с професии в IT индустрията.

Всяка година се анкетират и по един от родителите на 15-те участници в групата „Свободна форма на подготовка“. В две презентации присъстващите бяха запознати с тригодишни обобщени данни от проведените анкети с ученици и родители. Представено беше и изследване за период от 10 години  (2010 – 2020 година), в което целева група са участниците в олимпиади и състезания по информационни технологии – 22, а  приложения инструментариум – анкетиране. Целта е да се покаже професионалната реализация на участниците иновативната практика, както и в олимпиади и национални състезания по информационни технологии в този период.

Програмата продължи с провеждане на занятие в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии с участие на гостите от Ардино и Търговище.

За участниците в НП „Иновации в действие“ денят завърши с културни и развлекателни мероприятия.

На 05.06.2021 г. за гости и домакини бе организирано и проведено посещение на архитектурно-строителни паметници на културата от местно значение – Римски мост и воденици в с. Егрек. На национален кръг на олимпиадата по информационни технологии в гр. Хисаря през 2016 г. ученици от училището спечелиха четвъртото място в категория „Мултимедия“ с мултимедийна презентация на тема „Енергия на водата“, чрез която представиха петте действащи воденици.

Програмата продължи с посещение на Природозащитен център с. Студен кладенец, Абразивни кладенци, еко пътека в резерват „Вълчи дол“. Учениците и техните ръководители  се насладиха на красотата, богатството и разнообразието на животинския и растителен свят в община Крумовград. Бъдещите проекти на учениците за участие в олимпиадата по информационни технологии са свързани с долината на лешоядите и природозащитния център в село Студен кладенец.

На сбогуване на следващия ден участниците от трите училища си обещаха обмяната на иновативни идеи и успешни практики да продължи и след приключване на дейностите по Националната програма „Иновации в действие“.

Всички дейности бяха проведени при спазване на противоепидемичните мерки.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Отново „Иновации в действие“ в СУ „ Васил Левски“ – Крумовград

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 29 май в Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в град Ловеч се проведе финалният кръг на Националното състезание по немски език. След отлично представяне на училищния кръг  сред 163 участници отново се наредиха и премериха знания и умения по немски език ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград. Селин Сюлейман от IХа клас и Анастасия Маджарова от ХIе клас доказаха за пореден път, че притежават отлична подготовка и са конкурентни на учениците от езикови гимназии, школи и колежи.

Да им пожелаем достойно представяне и нови успехи!
БРАВО, МОМИЧЕТА!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с всички ученици, считано от 31.05.2021 г.

На основание Писмо № 9105-163/26.05.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 31.05.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес с всички ученици.

Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на Интернет страницата на училището.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с всички ученици, считано от 31.05.2021 г.

ПОЗДРАВ

ОТ ДИРЕКТОРА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. КРУМОВГРАД ПОСЛУЧАЙ  24 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

  УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

24 май е свещен празник, защото е празник на духовността, на просветата, културата и славянската писменост. Тази писменост, която ни е съхранила като народност, като личности и която се борим да пребъде, за да пребъдат мечтите ни за светло и прекрасно бъдеще. Няма сърце, което да не трепне при звуците на „Върви народе възродени…“ и да не сведе глава пред величието на словото, на българското слово, което ни превежда през величествените епохи на човешкото развитие до върховете на световното познание.

На 24 май се прекланяме и пред труда на българския учител – понесъл на раменете си огромната отговорност да просвещава и възпитава най- голямото съкровище на земята – децата. В неговите очи свети възторженият пламък на амбицията да подкрепи и насърчи колебливата детска ръка, изписваща първата думичка „мама“. В неговото сърце гори безкрайната сила на търпението, добротата, толерантността и съпричастието. Затова се прекланяме пред скромния, всеотдаен човек – УЧИТЕЛЯ!

Уважаеми учители,

В този ден  искам да  ви благодаря за това, че не спирате да  умножавате знанието и да  давате надежда.

В днешните дни, които са предизвикателство от световен мащаб, вие  помогнахте да съхраним своя дух, да преминем и през този път. В дните на обучение от разстояние бяхте  с книгите, с виртуалните изложби и онлайн концертите. Показахте изключително висок професионализъм – изправяхте се пред множеството предизвикателства, откривахте решения на необичайни проблеми, овладявахте нови умения.

На този светъл празник ви пожелавам  да поддържате пламъка на съзиданието, любовта към знанията и светлия порив към напредък и просвещение. Желая от сърце творчески дух и оптимизъм, щастие и успехи, много здраве и сили, решимост и единство, за да съхраним българския национален дух, просвета и култура.

Поклон пред отдадеността, с която работите, превръщайки учителската професия в съкровена кауза!

Скъпи ученици,

И тази учебна година, въпреки трудностите, оценихме усилията на  стотина от вас, които постигнаха завидни резултати в олимпиади, състезания и конкурси.

Бъдете отговорни към своето образование и любознателни към заобикалящия ви свят. Знайте, че училището е онзи нестихващ извор на знание, който ще ви даде основите и ще ви подготви за трудния житейски път.

Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието!

Нека не стихва жаждата ви за знания и духовно извисяване!

Поздравявам ви с празника и ви желая крепко здраве, много вдъхновение и успехи!

Уважаеми съграждани, просветни и културни дейци,

Изказвам дълбоко уважение и почит към енергията, вдъхновението и любовта, които влагате в работата си, за творческия пламък, който никога не гасне у вас, за приноса ви за опазване на културната памет на Община Крумовград.

Продължавайте да съхранявате българския национален дух, традициите и ги предавайте на идните поколения!

Вярвам, че народ, който празнува книжовността и знанието, има силата да се справи с най-трудните изпитания на живота и да продължи пътя си напред!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОЗДРАВ

Две ученички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград ще участват в национален кръг

На 29 май 2021 г. ще се проведе националния кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“, в който ще участват две ученички от СУ „Васил Левски“ – Крумовград. Това стана известно след като в сайта на Министерството на образованието и науката бе публикуван протоколът от Арбитрирането на рисунките от Областния кръг.

Адриана Димитрова Даматова, ученичка от IVб клас е в списъка на допуснатите на 26-та позиция, а Синем Семиха Емин от VIIб клас – на 5-та позиция.

Пореден успех за четвъртокласничката Адриана Даматова, която само преди месец  се представи достойно  на националния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“!

Нека ентусиазмът и желанието за творческа изява помогнат на Ади и Синем за успешното им  представяне!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Две ученички от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград ще участват в национален кръг

Ученици от СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград с грамоти и медали от Велико Търново

Учениците от Детска вокална група „Слънца“ и Втори фолклорен танцов състав „Пъстра Китка“ от СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград с художествен ръководител Даниела Бояджиева представиха достойно училището и града с участието си в три фолклорни фестивала в гр. Велико Търново от 13 до 15 май 2021г.

Повече от 1800 изпълнители от 100 фолклорни състава представиха музиката, песните и танците си на великотърновска сцена, в периода 13 – 17 май, участвайки в трите паралелно провеждащи се форума – XXIV Старопланински събор „Балкан фолк“XI Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк“ и VI Световна купа по фолклор – Велико Търново 2021.

Малките певци от Детска вокална група „Слънца“ участваха в XXIV Старопланински събор „Балкан фолк“. Те бяха наградени с почетна грамота и носител на почетния знак на събора, диплом за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства и препоръка за участие в Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ в гр. Хисаря.

С участието си в XI Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2021“ „славейчета“ на училището спечелиха сребърен медал и диплом в категория „Народни песни, модерен аранжимент“.

За пореден път достойно се представиха и танцьорите от Втория фолклорен танцов състав „Пъстра Китка“, които се върнаха с множество грамоти и медали.

С участието си в XXIV Старопланински събор „Балкан фолк“ те бяха наградени с почетна грамота и носител на почетния знак „Балкан фолк“, диплом за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства и препоръка за участие в Световния шампионат по фолклор „World Folk“ в Несебър и Слънчев бряг.

Танцовият състав спечели сребърен медал и диплом в категория „Народни танци, автентичен фолклор“ от участието си в XI Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2021“.

Най-голяма беше радостта за ФТС „Пъстра Китка“ от спечеленото трето място на „Световна купа по фолклор – Велико Търново 2021“. На сцената танцьорите представиха традиционни хора от Тракийска и Родопска фолклорни области. С емоционалното си изпълнение те заслужиха аплодисментите на публиката и високата оценка на журито – грамота и бронзов медал.

Певците и танцьорите бяха поканени от г-н Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, за официалното откриване на трите фолклорни фестивала, за посрещане на официалните гости и поднасяне на цветя пред паметника на Илиян Николов – президент на Еврофолк Академия, учредител и председател на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ и Световната асоциация на фолклорните фестивали – САФФ.

Пожелаваме здраве и още успехи на талантите от СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ученици от СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград с грамоти и медали от Велико Търново

Младите танцьори от танцов състав „Пъстра китка“ – НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК на Старопланински събор „Балкан фолк“ 2021

На 15.05.2021 г. танцов състав „Пъстра китка“  към  СУ „Васил Левски“ Крумовград с художествен ръководител Йорданка Мамирева взе участие в XXIV Старопланински събор „Балкан фолк“ 2021, фестивал за традиционни народни изкуства. Учениците представиха два танца: „Из Тракийска равнина“ и „Макамлийско“. И двата танца попадат в категория D1, поради по-сложните елементи от хореографията. Въпреки епидемичната обстановка, учениците под ръководството на г-жа Мамирева разучиха два нови танца във виртуална класна стая, а по време на присъственото обучение свързваха разучените елементи. Това тяхно отговорно поведение е продиктувано от силната им любов към народното творчество, желанието им да успяват и съхраняват културните ценности на българския народ. Учениците се отнесоха сериозно към участието в събора и усилията им бяха оценени от журито. Получиха най-високата оценка в категорията, в която участваха.  Изпълненията на младите танцьори бяха оценени за достойни да представят българските народни изкуства в Европейския шампионат по фолклор „Euro Folk“ в Несебър и Слънчев бряг, тъй като съдържат високи художествени стойности. Получиха препоръка за участие в шампионата. Танцовия състав бе награден с Диплом за достойното си представяне. Беше удостоен със званието НОСИТЕЛ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК на Старопланински събор „Балкан фолк“ 2021, за което получи почетна грамота.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Младите танцьори от танцов състав „Пъстра китка“ – НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК на Старопланински събор „Балкан фолк“ 2021

ОБИЧАЙ И ПАЗИ ТРАДИЦИИТЕ СИ!

Под този надслов  с учениците от  IV а, IV б и IV в клас, при СУ “Васил Левски“ – гр. Крумовград, беше проведена дейност по иновация „Ние в XXI век“, направление „Толерантност и етнорелигиозен диалог“ на тема „Народни носии в родния край“. Водени от желанието да опознаят своите корени, учениците влязоха в ролята на репортери и проучиха какво е било традиционното облекло при различните етноси в Източните Родопи.  Огромно вълнение предизвика у тях досега до  запазените и до днес народни носии, оставени на техните родители в наследство. На импровизирано дефиле четвъртокласниците, заедно с преподавателите г-жа Трендафилова и г-н Карамфилов, представиха мъжка и женска празнична носия като обясняваха нейната специфика и самобитност при отделните етноси.

В заключение учениците споделиха, че нашата родина България е малка като територия, но богата със своите природни и културни забележителности, с народ, който се е доказал през вековете с трудолюбие, гостоприемство и толерантност. Тук, в мир и разбирателство, живеят различни етноси, които пазят в спомените си пъстротата на носиите, своите традиции и обичаи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ОБИЧАЙ И ПАЗИ ТРАДИЦИИТЕ СИ!