СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предвид създадената противоепидемична обстановка в страната и в Крумовград, ви уведомяваме,  че в резултат на положителен PCR тест на ученик от IX “е” клас, по Предписание  на РЗИ – Кърджали, учениците от паралелката продължиха обучението си от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание. Контактните ученици ще се завърнат на училище след изтичане на 10-дневната карантина и след представяне на медицински бележки от семейните лекари, че са клинично здрави. Заболелият ученик е поставен на 14-дневна карантина и ще се завърне в училище след представяне на медицинска бележка от семейния лекар. На 26.10.2020 година сградата беше основно дезинфекцирана, а учениците от V до  XII клас също се обучаваха от разстояние в електронна среда.

Съгласно З А П О В Е Д  № РД-01-626/ 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановиха присъствените учебни занятия с учениците от гимназиалната образователна степен и преминаха към обучение от разстояние в електронна среда. Обучението в електронна среда се осъществява чрез платформата classroom.google.com  и приложението google meet чрез редуване на синхронно и несинхронно обучение.

    Ръководството на училището продължава да прилага строги мерки за ограничаване на разпространението на заразата от COVID – 19:

  • Всяка сутрин се извършва филтър от медицинското лице преди учебните занятия и проверка за носене на маски от дежурен учител;
  • На входа е поставен апарат с дезинфектант;
  • Коридорите и класните стаи се дезинфекцират два пъти дневно с предписаните препарати;
  • Компютърните зали – маси, мишки, клавиатури се дезинфекцират след всеки учебен час;
  • В тоалетните има топла вода и сапун;
  • В класните стаи са поставени дезинфектанти.

Ръководството на училището ви призовава да изпращате своевременно информация до класните ръководители за положителна проба или карантиниран ученик, както и да възпитавате децата си да спазват въведените мерки в училището. От особена важност е правилното прилагане на противоепидемичните мерки, свързани с употребата на лични предпазни средства, спазване на физическата дистанция, стриктна хигиена на ръцете, оставане в дома при поява на симптоми на инфекциозно заболяване или настинка и избягване на докосването на лицето, носа, очите и устата.

Ние сме на разположение за разясняване на дейностите, както сме и отворени към ефективни и конструктивни предложения.
Училището премина към дигитална комуникация с родители и ученици, като всяка информация ще бъде публикувана на училищния сайт и/или в електронния дневник, както и ще ви бъде съобщавана чрез класните ръководители, в classroom.google.com.

ЗАЕДНО ЩЕ НИ БЪДЕ ПО-ЛЕСНО И ПО-УСПЕШНО!

ЦВЕТАН  ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
 гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.