СЛАВИМ ТЕБ, АПОСТОЛЕ! СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-ГР. КРУМОВГРАД ОТБЕЛЯЗА ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК


19 февруари- мрачно и тъжно е. На тази дата мислите ни преглъщат дребнавостите на ежедневието и търсят своята отправна точка назад във времето, в годината, останала тъжовна за българския род – 1873. Заканва се мразовитият февруарски ден и вътре в нас е студено, защото на плещите ни има бреме вече 148 години. Вина към една отминала епоха, към бесило срамно за народа български.

19 февруари  – ден на равносметка за всички от Средно  училище „Васил Левски”- гр. Крумовград, училище с повече от сто и шест годишна история, превърнало се през годините в нарицателно  име  за  качество, професионализъм  и  успех, територия за  възпитаване  на  ценностите  на  доброто, духовността и позитивизма. Училище, което се утвърди като пример за мотивираща среда, която възпитава знаещи, можещи и добри млади хора.

Всяка година отбелязваме патронния си празник през мразовития месец февруари с поредица инициативи, с които споделяме какво сме научили заедно през годината и колко сме израснали  като общност. За първи път в историята си, СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград чества по различен начин своя патронен празник. Екстремната ситуация, в която се намираме, ни постави пред ново предизвикателство – да учим и празнуваме като съчетаваме реална с електронна среда. Но ние знаем,че настоящата ситуация е време на изпитание за всички ни и житейските уроци, които научаваме, ще ни бъдат не по-малко необходими и полезни от науките, които усвояваме в класните стаи. В продължение на две седмици бяхме свидетели на незабравими мигове посветени на живота и делото на Васил Левски, по време на  виртуалните рецитали, състезания, конкурси, изложби, презентации, изготвяне и гледане на филми, интегрирани уроци, драматизации и много други дейности.

СУ „Васил Левски“ със самочувствие и гордост съхранява традициите и ги съчетава с новите предизвикателства – ученици и учители, заедно направиха възможен патронния празник.

Програмата на днешния патронен празник събра в реална среда само учениците от IV, V и Х клас, които поднесоха венци и цветя пред бюст-паметника на революционера и  отдадоха заслужена почест на своя патрон – Апостола на свободата.

В същото време  учениците от останалите класове проведоха виртуален празничен час, посветен на патрона на училището.

На тържествения ритуал  присъстваха господин Гроздан Колев – Началник на РУО – гр.Кърджали, госпожа Неждие Акиф – зам.-кмет на Община Крумовград , г – жа Венета Добрева – общински съветник, г – н Николай Георгиев – Директор на ПГ по транспорт „Христо  Смирненски  – гр. Крумовград, г-жа Лейля Местан – Директор на ЦПЛР-ОДК – гр. Крумовград, г-жа Нора Славянова – Директор  на ДГ „Юрий Гагарин“,  г-жа Радостина Пашова – Председател на Обществения съвет  към училището, г-жа Камелия Матева– учител  в ПГ по транспорт и Джанан Салиф – PR на „Дънди Прешъс Металс“ – Крумовград.

Директорът на училището господин Цветан Терзиев поздрави присъстващите   с патронния  празник на училището като отбеляза: „Левски е роден за водач, който има ясното съзнание за своята историческа мисия. Същевременно е скромен, без лични амбиции, справедлив и безкомпромисен, с безпределно чувство за чест и достойнство. Левски е не само личност от една трудна, противоречива и славна епоха за България, но той ни е нужен и днес като опора и мярка за онова, което правим, като източник на национално самочувствие и достойнство. Той е нашият незаменим, нашият най-истински морален критерий.  Вярвам, че всеки от нас ще открие онова, което ще иска да носи в сърцето си и да предаде на идните  български поколения – освободителните му идеи, неговото човеколюбие или пък цялостното обаяние на неговата изключителна личност“.

Гост на тържеството беше г-н Гроздан Колев – началник на РУО – Кърджали. Той се обърна към директора на училището, към учителите и учениците, и изрази своята благодарност от поканата. Г-н Колев  заяви, че се чувства задължен да благодари на колектива на СУ „Васил Левски“ за неговия професионализъм, за иноваторския подход при вземане на решения в областта на образованието, за заетите призови места от ученици от училището на областни и национални състезания и олимпиади. Изрази своята убеденост, че в лицето на директора и педагогическите специалисти вижда хора с ясни позиции и перспективни идеи по отношение на  бъдещото развитие на образованието. Даде своята висока оценка за приноса на училищния колектив за цялостното развитие на образователното дело в  областта. Пожела здраве и нови високи успехи в образователния процес провеждан  в  дни на социална дистанция един от друг, в една нова и нетипична обстановка, изрази своето задоволство от организацията и провеждането на празника. И добави: „Пожелавам Ви винаги да чувствате и срещате признателността на младите хора, израснали пред Вас и с Ваша подкрепа, и да продължавате да ги подготвяте за бъдещето, водени от думите на Левски: „ Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най- силната стихия“.

Поздравителен адрес от името на г-жа Себихан Мехмед  поднесе г-жа  Неждие Акиф – заместник-кмет на Община Крумовград.

Учителският колектив и учениците бяха приветствани от г-н Николай Георгиев – Директор на ПГ по транспорт „Христо  Смирненски  – гр. Крумовград.

Поздравителен адрес от името  на изпълнителния директор на „Дънди Прешъс Металс“ – Крумовград,  д-р инж. Илия Гърков предаде Джанан Салиф – PR на компанията.

Госпожа Карамфила Милчева – главен учител прочете поздравителен адрес от учителския колектив при ОУ “Христо Ботев“ с.Гулийка, община Крумовград.

Директорът на училището връчи грамоти и предметни награди на учениците, заели призови места в проведени състезания и конкурси на различни нива, като им пожела още по-задълбочени знания,  повече участия и още по-високи постижения.

Празникът продължи в онлайн платформата  Classroom Meet, където гости, ученици, учители и родители се насладиха на прекрасната компилация от изяви на концертите през годините – онлайн концерт под надслов „Славим теб, Апостоле!“

 

По този различен и неповторим начин ученици, учители и гости почетоха паметта на Апостола. Всички дейности в чест на патронния празник ни помогнаха да преосмислим и да почувстваме отново този Левски, който всеки от нас носи в сърцето си.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.