Фолклор на етносите в родния край


С учениците от първи клас в СУ „Васил Левски“ – гр.  Крумовград се проведе една от заплануваните дейности „Фолклор на етносите“ – представяне на народни носии от родния край, по иновацията  „Ние в XXI  век“, направление „Толерантност и етнорелигиозен диалог“.

Учениците с  голям интерес се включиха в проучването за различните носии, носени в миналото от хората в  общината. Разказаха на своите съученици от какви елементи се състоят те, че носията е била всекидневно работно облекло, което чрез богатата си украса от шевици и гайтани придобива празничен вид.

Малките участници бяха облечени в народни носии от района на община Крумовград. Те представиха многообразието и красотата на облеклото, носено в миналото и откриха, че всяка автентична носия носи своя история. Показаха женски и мъжки тракийски  и родопски носии, носени в селата Черничево, Аврен, Девисилово, Лимец, Егрек, Голям Девисил, Малък Девисил и Горни Юруци, както и празнична женска и мъжка турска носия и стилизирани тракийски народни носии.

Първокласниците успяха да преоткрият съхранената красота на  носиите в родния край. Днес  те  се използват в художествената самодейност на сформирани групи за песни и танци в района.

Нека да съхраним и продължим народните традиции!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.