Съобщение относно обучение на част от учениците от разстояние в електронна среда от 18.03.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка със Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на МЗ и предстоящата пролетна ваканция за учениците, информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

  1. Учениците от I до IV клас (вкл.) от 18.03.2021 г. продължават обучението си присъствено;
  2. Учениците от V до XII клас (вкл.) от 18.03.2021 г. продължават синхронното си обучението от разстояние в електронна среда;
  3. Учениците от I до XI клас (вкл.) ще бъдат в пролетна ваканция от 03.04.2021 г.до 11.04.2021 г. (вкл.);
  4. Всички ученици от I до XI клас (вкл.) ще бъдат в пролетна ваканция от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. (вкл.);
  5. Учениците от XII клас  ще бъдат в пролетна ваканция от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. (вкл.);
  6. По изключение обучението на учениците от VII, VIII и X клас ще бъде присъствено от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (вкл.).  Останалите ученици от V до XII клас (вкл.) ще се    обучават от разстояние в електронна среда. Всички ученици ще се обучават по  утвърденото седмично разписание за II учебен срок. Учебните часове за всички   паралелки започват в утвърденото време за присъствено обучение;
  7. По изключение обучението на учениците от V, IX и XI клас на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. (вкл.), както и на учениците от XII клас от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 година  (вкл.) ще бъде присъствено.   Останалите ученици  ще се обучават от разстояние в електронна среда;
  8. По изключение обучението на учениците от VI, VII и XII клас ще бъдe присъствено  от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. (вкл.). Останалите ученици от V до XI клас (вкл.) ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН  ТЕРЗИЕВ
Директор

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.