Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 12.04.2021 г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ, на основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г., информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че:

  1. От 12.04.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес учениците от I до IV клас;
  2. С учениците I и II клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
  3. С учениците III и IV клас ще провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
  4. С учениците от VII, VIII и X клас ще се провеждат учебните занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
  5. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
  6. С учениците от V, VI, IX, XI и XII клас  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.) ще се провежда  синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Всеки класен ръководител следва да информира своевременно учениците от съответната паралелка и техните родители.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.