Съобщение относно възстановяване на присъствения учебен процес с част от учениците от 26.04.2021г.


На основание Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 26.04.2021 г.:

  1. Се възстановява присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
  2. С учениците от I и II клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на начален етап;
  3. С учениците от III и IV клас ще продължи провеждането на присъствени учебни занятия от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап;
  4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки;
  5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.