Интерактивен, бинарен урок по гражданско образование и предприемачество на тема: „Права и задължения на българските граждани – финансова грамотност“.


Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е институция, в която се дава възможност на учениците да се развиват в различни направления, да се подготвят за живота.

Гражданското образование играе ключова роля за развитието на младото поколение, за да има гражданско общество, в което хората да се  интересуват от развитието на държавата, да има мнения по важни обществени въпроси и да се отстоява това мнение.

В Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград се изучават различни профилиращи учебни предмети – български език и литература, английски език, немски език, история и цивилизации, предприемачество, информационни технологии, география и икономика , математика, биология и ЗО, химия и ООС и др.

В честа практика се превърна провеждането на интерактивни и бинарни уроци, които да улеснят учениците при усвояването на знания, умения и компетентности.

 

 

 

 

С учениците от XI а,б,в клас се проведоха уроци, които имат за цел да им  помогнат да актуализират знанията си по  гражданско образование, да повишат познанията си за  правата и задълженията, които биха имали като  бъдещи работодатели или служители, а учениците от XIб клас демонстрираха познанията си по предприемачество и демонстрираха уменията си при определяне на размера на данъка при прогресивно и пропорционално данъчно облагане.

Активните граждани са тези, които познават правата си, изпълняват задълженията си и контролират разходването на публични средства, събрани чрез техните данъци. Това е гарант за проспериращо общество.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.