ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЧАС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Учениците от 11 б клас, профил „Предприемачески“ на СУ „В. Левски“ – Крумовград, проведоха интервю за работа. Организирането  и провеждането на урока предизвика вълнение, усилена подготовка, активно участие от страна на учениците.  В класа се сформира комисия от трима ученици, която извърши подбор на персонала.  Останалите ученици участваха като  кандидати за обявените свободни позиции.

При провеждане на интервюто комисията спазва дрескода във фирмата, а кандидатите – изискванията за добър външен вид при явяване на интервю. Кандидатите  ясно представиха силните си страни. Убедително изтъкнаха мотивацията за работа, тъй като тя е най-важна за работодателите. Учениците показаха усвоените знания по предприемачество. По този начин те се подготвят за пазара на труда. Някои от тях имат вече поставени кариерни цели. В стремежа си да ги постигнат, те стават по-отговорни и постоянни в действията си.

Обучението по предприемачество играе важна роля за развитие на мисленето и  формиране на култура на поведение у учениците. В него са заложени разбирането за етичните ценности и принципите на отговорното управление.

Ключова е подготовката в профил „Предприемачески“, защото учениците които се обучават там получават добра подготовка за икономическите специалности в университетите и за пазара на труда, а това отговаря на стремежа на училището да осигурява добра подготовка на своите ученици и да отговори на очакванията на родителите.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.