СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


1.Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на английски език – 2
2. Профил „Природни науки“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 1
3. Профил „Предприемачески“ , без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 8

      Срокове за подаване на документи и за записване:

 • Подаване на документи за участие в приема на ученици: 15 – 16 юли 2021 г., в Мултимедийния кабинет на I етаж
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране: 19.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 19 – 21 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап на класиране: 22.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 22 – 23 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 26 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 27 – 28 юли 2021 г., в Мултимедийния кабинет на I етаж
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 2 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране: 10 септември 2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения прием на свободните места в XI клас.

Цветан Терзиев
Директор

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.