С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на дейностите по Национална програма „Отново заедно“ на МОН, СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград започва процедура по подбор на участници в шестдневно туристическо пътуване, което ще се осъществи по националната програма.

Заявленията за кандидатстване ще се приемат от 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г.
(от 08:00 ч. до 18:00 ч. в СУ „Васил Левски“, в сградата на прогимназиален и гимназиален етап, намираща се на ул. „Опълченска“ № 1)

Заявленията се подават от родител в присъствието на ученика!
Заявлението е по образец и се предоставя на място от дежурен учител.

Критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по НП „Отново заедно“

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.