Участие в петдневно обучение в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд


От 23.08 .2021 г. до 27.08.2021 г.  17 ученици от трети клас  при СУ „Васил Левски“ –  гр. Крумовград   и техните  ръководители  Анка  Иванова, Златка Шанкова и Гюлшен Халисолу, активно  участваха в   обучение за реакция при  наводнения и последващи  кризи.  Учениците се включиха в теоретични и практични занимания  в центъра за обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност  и защита на населението“ (ГДПБЗН) в с. Бошуля, обл. Пазарджик.

Проектът се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност  и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР), финансиран  по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Обучението се осъществи  при строго спазване на противоепидемичните мерки.
Обучители  бяха служители на РД ПБЗН –  гр. Кърджали.

 

В края на специализираното обучение се отчете, че учениците са придобили знания и умения за бърза реакция при наводнения и последващи кризи. Знанията за причините и за същността на наводненията, техните характеристики им помогнаха да избират най-подходящия начин за действие.

Учениците усвоиха правилата за  действие и  поведение  преди , по време  и след наводнения  чрез интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване,викторини, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение.

  

На  всеки участник  в обучението бе  предоставена и книжка, която по достъпен начин, под формата на занимателни истории и допълнителна информация  представя най-важните правила за поведение при наводнения.

Доволни и щастливи от придобитите знания и умения , учениците си тръгнаха от обучителния център. На Автогара – Крумовград емоционално бяха посрещнати от родителите си и техните близки.

За показания професионализъм ръководството на училището изказва своята благодарност на обучителите от  РД ПБЗН –  гр. Кърджали, както и на ръководителите на групата.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.