Съобщение


Тържествено откриване на новата 2021 /2022 учебна година с учениците от I, II, V, VI, IX и Х клас.
Начало: 09:00 ч.
Място: дворът на сградата на начален етап

Тържествено откриване на новата 2021/2022 учебна година с учениците от III, IV, VII, VIII, XI и XII клас.
Начало: 10:00 ч.
Място: дворът на сградата на начален етап

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.