Възпитаничка на СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград е първа в областта на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език


Поредни успехи постигнаха ученичките Айсу Мехмед от VIIв и Селин Сюлейман от Xа клас на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, организирано от МОН за учебната 2021/2022 година. На областния кръг, който се проведе  в ЕГ „Христо Ботев“ те завоюваха призови места.  Айсу Мехмед е на второ място в I възрастова група /VI-VIII клас/, а Селин Сюлейман е безапелационният победител  и първа в областта във II възрастова група /IX-XI клас/. Тя ще се съревновава със свои връстници от цялата страна на национален кръг, който ще се проведе на 06.11 – 07.11.2021 г. в град Златоград.

Според регламента на състезанието, проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула: Предварително подготвено устно представяне по темата “A smooth sea never made a skilled sailor” – Franklin D. Roosevelt и Свободен разговор с членовете на журито.

Поздравления за родителите на изявилите се ученички, както и за техните учители – г-н Христо Михайлов /учител на Айсу Мехмед/ и г-жа Шенай Хасан /учител на Селин Сюлейман/.

А на възпитаничките на СУ „ Васил Левски“ – Крумовград желаем устрем и дръзновение!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.