Ученическият съвет проведе дискусия и игри с образователен и интерактивен характер!


На 16.11.2021 г., Ученическият съвет проведе дискусия и игри с ученици от VI„б“ клас, в актовата зала на училището. На учениците бе показана презентация на тема „16 ноември – Ден на толерантността“, която имаше за цел да запознае класа със същността на думата „толерантност“, от кога се отбелязва денят, принципите на толерантния човек и правилата, по които се ръководи.

Учениците изслушаха презентацията в захлас, след което пристъпиха към образователните игри.

Първата игра имаше за цел, да покаже на учениците, че с общи усилия и съпричастност, нещата се случват по правилния начин. Втората игра беше свързана с това учениците да подредят пъзел, който да образува мисъл, свързана с деня. Учениците проявиха съобразителност и много бързо се справиха със задачата. Но във финалната игра се засегна най-ярко мисленето на всеки един. Те трябваха да напишат самостоятелно, с какво асоциират думата „толерантност“. От тази игра си пролича, че в СУ „Васил Левски“ учат и се възпитават ученици, със стойностни морални принципи и най-вече, те ще бъдат ТОЛЕРАНТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ.

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.