IXе клас при СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград посветиха 18 ноември в подкрепа на борбата с трафика на хора


Нелегалният трафик на хора с цел експлоатация е един от сериозните проблеми на нашето съвремие. Различни организации – Български червен кръст, Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни провеждат редица информационни кампании по различно време в годината – отбелязва се Европейски ден в подкрепа на борбата с трафика на хора; Международен ден за борба с трафика на хора, съпътстван с редица дейности, се провежда през през месеците октомври и ноември. Целта на всички тези кампании е подрастващите да бъдат информирани за потенциалните опасности и да придобият социални умения да се предпазват от тях.

През периода 15.11 – 18.11. 2021 година, под ръководството на класния ръководител Христо Михайлов, учениците от IXe клас отделиха част от свободното си време за да се осведомят по проблема – разгледани бяха специално подбрани ресурси, презентации и статии. Самите те изработиха електронни колажи, постери и рисунки по темата. Интересът бе провокиран от тема за нелегалния трафик на хора, разгледана в рамките на часа на класа. Дейностите бяха проведени от разстояние в електронна среда – със средствата на Google classroom/Meet. Основното послание, което учениците сами съставиха е „В безопасност си, когато си информиран и внимателен“.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.