Профил на купувача


Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Васил Левски“, град Крумовград

Протокол учебници 11.06.2020г

Решение за откриване на процедура

Документация за участие

Покана до издателство „Архимед 2“ ЕООД
Покана до издателство „Клет България“
Покана до издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД
Покана до издателство „Просвета плюс“ ЕООД
Покана до издателство „Просвета София“ АД
Покана до издателство „С.А.Н.- Про“ ООД

Образци на документи

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Данни за кореспонденция във връзка с възлагане на обществени поръчки:
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Адрес: 6900, гр. Крумовград, област Кърджали
ул. „Опълченска“ №1
Лице за контакти: Веселин Тосков
тел. / факс: 03641/7455
електронна поща: sou_vasillevski_kg@abv.bg

 

 

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

Публикувани на 01.10.2014г., актуализирани със заповед №2228/27.05.2015г., в сила от 01.06.2015г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача.
Публикувани на 01.10.2014г., актуализирани със заповед №2228/27.05.2015г., в сила от 01.06.2015г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Данни за кореспонденция във връзка с възлагане на обществени поръчки:
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Адрес: 6900, гр. Крумовград, област Кърджали
ул. „Опълченска“ №1
Лице за контакти: Веселин Тосков
тел. / факс: 03641/7455
електронна поща: sou_vasillevski_kg@abv.bg