Учители


Педагогическият състав на училището ни се състои от опитни, висококвалифицирани и отговорни преподаватели. Всеки един от тях приема работата си като призвание и затова постигнатото през годините ни отрежда едно от първите места в общтината по постижения в областта на науката и спорта. B момента в колектива има 72 учители. Голям е делът нa носителите на професионално-квалификационни степени:
I ПКС – 1
II ПКС – 15
III ПКС – 4
IV ПКС – 10
V ПКС – 31

Вашият коментар