Материална база


2 сгради

24 класни стаи

3 компютърни кабинета с постоянен достъп до Интернет

7 кабинета с лаборатории

2 актови зали с по 110 места

Библиотека

2 физкултурни зали


2 фитнес зали


спортни площадки и туристическа база

Закрит плувен басейн

Ученически стол

 

Вашият коментар