Зрелостници


Матури 2021

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Сесия май – юни

– Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
– Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
– Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

-Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
-Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
-Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Полезна информация

Тестове

Учебно-изпитни програми

 Наредба №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

ПРИМЕРЕН ТЕСТ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ДЗИ за учебната 2011/2012 година

ПРИМЕРЕН ТЕСТ по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за ДЗИ за учебната 2011/2012 година

Повече информация за ДЗИ можете да намерите на:

сайта  www.zamatura.eu

и сайта на МОН    www.mon.bg

 

Вашият коментар