Самостоятелна форма


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ,  2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ, 2021 г.

Съобщение относно провеждане на изпитите през сесея август-септември 2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ АПРИЛ –  МАЙ,  2021 г.

 (по чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците)

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети, след съгласуване с тях. При необходимост учениците търсят съдействие от ръководството на училището.

Директор: …………………………..
/ Цветан Терзиев/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ АПРИЛ – МАЙ, 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ ЯНУАРИ –  ФЕВРУАРИ,  2021 г.

 (по чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците)

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети, след съгласуване с тях. При необходимост учениците търсят съдействие от ръководството на училището.

Директор: …………………………..
/ Цветан Терзиев/

СЪОБЩЕНИЕ

Вашият коментар