Училищни документи


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН II клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VIII клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IX клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН X клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XI клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XII клак

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА – І срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО З Б А К ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА – начален етап

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2019-2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП,ФУЧ И НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАЩИТА ПРИ БАК ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Теми по гражданско и здравно образование за учебната 2019-2020 година

Вашият коментар