IXе клас при СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград посветиха 18 ноември в подкрепа на борбата с трафика на хора

Нелегалният трафик на хора с цел експлоатация е един от сериозните проблеми на нашето съвремие. Различни организации – Български червен кръст, Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни провеждат редица информационни кампании по различно време в годината – отбелязва се Европейски ден в подкрепа на борбата с трафика на хора; Международен ден за борба с трафика на хора, съпътстван с редица дейности, се провежда през през месеците октомври и ноември. Целта на всички тези кампании е подрастващите да бъдат информирани за потенциалните опасности и да придобият социални умения да се предпазват от тях.

През периода 15.11 – 18.11. 2021 година, под ръководството на класния ръководител Христо Михайлов, учениците от IXe клас отделиха част от свободното си време за да се осведомят по проблема – разгледани бяха специално подбрани ресурси, презентации и статии. Самите те изработиха електронни колажи, постери и рисунки по темата. Интересът бе провокиран от тема за нелегалния трафик на хора, разгледана в рамките на часа на класа. Дейностите бяха проведени от разстояние в електронна среда – със средствата на Google classroom/Meet. Основното послание, което учениците сами съставиха е „В безопасност си, когато си информиран и внимателен“.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за IXе клас при СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград посветиха 18 ноември в подкрепа на борбата с трафика на хора

Ученическият съвет проведе дискусия и игри с образователен и интерактивен характер!

На 16.11.2021 г., Ученическият съвет проведе дискусия и игри с ученици от VI„б“ клас, в актовата зала на училището. На учениците бе показана презентация на тема „16 ноември – Ден на толерантността“, която имаше за цел да запознае класа със същността на думата „толерантност“, от кога се отбелязва денят, принципите на толерантния човек и правилата, по които се ръководи.

Учениците изслушаха презентацията в захлас, след което пристъпиха към образователните игри.

Първата игра имаше за цел, да покаже на учениците, че с общи усилия и съпричастност, нещата се случват по правилния начин. Втората игра беше свързана с това учениците да подредят пъзел, който да образува мисъл, свързана с деня. Учениците проявиха съобразителност и много бързо се справиха със задачата. Но във финалната игра се засегна най-ярко мисленето на всеки един. Те трябваха да напишат самостоятелно, с какво асоциират думата „толерантност“. От тази игра си пролича, че в СУ „Васил Левски“ учат и се възпитават ученици, със стойностни морални принципи и най-вече, те ще бъдат ТОЛЕРАНТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ученическият съвет проведе дискусия и игри с образователен и интерактивен характер!

Още един голям успех за Селин Сюлейман от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

На 6.11. – 7.11.2021 г. се проведе националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021 – 2022 г., организирано от МОН. Ученичката Селин Хасан Сюлейман от Ха клас се класира на престижното шесто място във втора възрастова група /IX-XI клас/ с общ брой точки 151, само на 12,33 точки от класирания на първо място участник. Тя бе безапелационен победител и първа в областта и представи достойно както своето училище, така и областта, измежду останалите 25 участници от 24 области. Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула: предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието – “A smooth sea never made a skilled sailor.”― Franklin D. Roosevelt; и свободен разговор с членовете на журито в рамките на 15 минути. За пореден път, възпитаничката на СУ „Васил Левски“- гр. Крумовград доказа, че притежава отлични познания и компетентности по аглийски език и гордо може да се конкурира с ученици  от езикови гимназии.

Ръководството на училището и педагогическата колегия поздравяват Селин Сюлейман за постигнатия висок резултат и и пожелават много здраве, безкрайни успехи и все така достойно да прочува името на своето училище.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Още един голям успех за Селин Сюлейман от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

В очакване на Деня на толерантността

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е сред водещите по успеваемост на учениците и активността им както в олимпиади, състезания и конкурси, така и в извънкласни и извънучилищни дейности. Разнообразни са, например, групите за занимания по интереси. Застъпени са всички направления – чужди езици, информационни технологии, обществени науки, природни науки, български език и литература, изкуства, спорт, предприемачество и икономика.

Чрез разнообразни извънкласни дейности, училището се стреми да съхранява националните добродетели, присъщи на българския народ, да възпитава у учениците си общочовешки ценности. С наближаването на 16 ноември – Международен ден на толерантността, учениците от IXe клас – профил „Чужди езици“, под ръководството на техния класен ръководител Христо Михайлов се включиха в поредица от извънкласни дейности, в които с ентусиазъм пресъздадоха своите разбирания за толерантност в рисунки и постери. Своите пъстри послания за мир, разбирателство, взаимопомощ и търпимост, учениците вложиха в информационен кът, посветен на толерантността. В мултимедиен продукт – кратък клип, учениците отправиха своя призив за повече хуманност и доброта във взаимоотношенията ни. Краткият клип ще бъде публикуван на 16 ноември в сайта на училището и в социалните мрежи, за да достигне до сърцата на повече хора.

 

И, тогава, както се пее в една наша популярна естрадна песен:
„И ако до всяко добро същество,
застане поне още едно…“
В своите рисунки, постери, стихове и послания, учениците изразяват своите надежди за повече „добри същества“ в България и навсякъде по света.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за В очакване на Деня на толерантността

Заповед за изпълнение на Насоките на МОН и МЗ за обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата

Заповед за изпълнение на Насоките на МОН и МЗ за обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед за изпълнение на Насоките на МОН и МЗ за обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата

Ден на народните будители – презентация на учениците от XIa клас.

1 ноември

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на народните будители – презентация на учениците от XIa клас.

1 ноември – Ден на народните будители!

Мултимедиен филм, създаден от учениците от XIе клас, изучаващи профил история и цивилизации.
Ученици, които активно работят за съхраняване на миналото и неговото популяризиране сред своите съученици и обществото.
Филмът представя кратката биография на българските просветители и революционери, поставили основите на просветното дело и революционните идеи през Възраждането.
Честит празник!

Филм, посветен на народните будители

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за 1 ноември – Ден на народните будители!

ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  

 

                                          

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  

Презентации, посветени на живота и делото видни български просветители от Възраждането

       

За първи път Денят на народните будители – 1 ноември, е отпразнуван в Пловдив през 1909 година.

През 1922 година Народното събрание обявява този ден за празник на всички „заслужили българи“, както са се изразявали тогава. Както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.

 

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент, българите се вглеждат в делата на онези, които, в трудно време, с мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа.

Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград е образователна институция, която винаги се стреми да отговори на очакванията на ученици и родители, да формира у своите ученици  ценностна система, която да бъде стожер на моралните и духовни устои на обществото. Йоана Маркова, Калина Пехливанова, Симона Цветкова и Ванеса Кайрякова от XIe клас представиха пред малките ученици от V и VI клас презентации, които са посветени на живота и делото видни български просветители от Възраждането.

Мракът може да бъде победен със светлина, а невежеството с образование.  Будители са онези, които протягат ръка – такива са и учениците от XIе клас, които изучават профил история и цивилизации и винаги са готови да споделят своите знания и опит на по-малките, да бъдат за пример сред своите връстници и да съхраняват и разпространяват миналото на дедите си.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Презентации, посветени на живота и делото видни български просветители от Възраждането

Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители

Един от най-българските празници 1 ноември – Денят на народните будители, бе отбелязан от учениците от I а, I б и  I в клас при СУ „Васил Левски“- гр. Крумовград чрез интерактивен урок на тема „Да изработим пъзели и книгоразделители“.

В час по технологии и предприемачество първокласниците, под ръководството на своите класни ръководители, проявиха голямо старание при изработването на пъзели и книгоразделители с образите на народните будители. Изработените материали те  представиха  на откритата във фоайето на училището изложба, с желанието  всички да съхраним това, което сме получили от тези именити българи – будителите, дали времето, знанията, душата  и живота си за развитието на българския народ.

Поклон пред тях!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители